Ważną częścią psychoterapii dzieci są ich rodzice. Pierwsze spotkanie często odbywa się z samymi rodzicami. Następna wizyta jest przeznaczona na spotkanie indywidualne terapeuty z dzieckiem. Podczas takiego spotkania może on ustalić jakie trudności ma dziecko lub nastolatek i ustalić plan psychoterapii.

Psycholog dziecięcy zajmuje się diagnozą problemów oraz zaburzeń występujących u dzieci i młodzieży, a także poradnictwem rodzicielskim. Podczas wywiadu z rodzicami psycholog zadaje pytania związane z: rozwojem dziecka, sytuacją rodzinną, funkcjonowaniem w środowisku przedszkolnym i szkolnym. Diagnoza psychologiczna dziecka zazwyczaj obejmuje 1-2 spotkań z rodzicami oraz od 2 do 4 spotkań z dzieckiem. Zdarzają się sytuacje, gdy psycholog zaleca rodzicom udanie się z dzieckiem na konsultację psychiatryczną, pedagogiczną lub logopedyczną. W trakcie przeprowadzania wywiadu diagnostycznego, psycholog dziecięcy może też korzystać z kwestionariuszy i testów psychologicznych.

Psycholog dziecięcy pracuje w następujących obszarach: