Ewa Wagner

Nazywam się Ewa Wagner, jestem absolwentką psychologii na UKSW, psychologii sądowej i transportu na UW, a także biorę udział w szkoleniach i kursach podnoszących kompetencje w dziedzinie psychologii. Ukończyłam szkolenia poszerzające kompetencje zawodowe w formie studiów podyplomowych, kursów i szkoleń, mi.in. z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, FAS oraz wielu kwestionariuszowych technik badawczych w psychologii.

Specjalizuję się w diagnozie psychologicznej dla celów orzeczniczych m.in. z zakresu psychologii transportu, badań psychologicznych z zakresu medycyny pracy oraz badań osób ubiegających się o pozwolenie na posiadanie broni. Wykonuję ekspertyzy psychologiczne na zlecenie organów procesowych.

W bezpośredniej pracy z klientem koncentruję się na udzielaniu krótkoterminowej pomocy w zakresie przezwyciężania trudności życiowych, emocjonalnych i innych. Udzielam konsultacji w zakresie problemów wychowawczych dla rodziców i opiekunów oraz osób pracujących z dziećmi.

535 021 194