Ustawa z dnia 27.VI. 1997 r. o służbie medycyny pracy nakłada na pracodawców obowiązek zapewnienia swoim pracownikom profilaktycznej opieki medycznej. Są to zarówno badania wstępne, okresowe jak i kontrolne.

Wykonujemy następujące badania :

Badania psychotechniczne:

Badania dodatkowe: