W Centrum  Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie,  proponujemy profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

Konsultacja służy dostrzeżeniu i zrozumieniu problemu z którym zgłasza się klient, a także zmotywowaniu go do szukania wsparcia i pomocy. Konsultacja może ograniczyć się do jednego lub kilku spotkań z psychologiem, psychoterapeutą. Rezultatem konsultacji jest zaproponowanie przez terapeutę odpowiedniej formy pomocy np. terapii lub skierowanie do innego specjalisty, jeśli osoba zgłaszająca się po pomoc wyraża na to zgodę.

Naszą ofertę kierujemy w szczególności do osób, które: