Krótkoterminowa eklektyczna psychoterapia PTSD (BEPP) stworzona została specjalnie do leczenia zaburzenia po stresie traumatycznym. Skuteczność terapii BEPP potwierdziły cztery randomizowane badania (Gersons e.a. 2000; Lindauer e.a. 2005; Schynyder e.a. 2011, Nijdam e.a. 2012).

Terapia początkowo oparta była na pionierskiej pracy Horowitza (1976), który opisał symptomy PTSD jako dwufazowe, następujące po sobie na przemian doświadczenia i unikania traumatycznych wspomnień.

Terapia BEPP oparta jest na ścisłym protokole obejmującym 16 cotygodniowych sesji, podczas których terapeuta skupia się na psychoedukacji, technikach relaksacyjnych, ekspozycji wyobrażeniowej, integracji. Część technik zaczerpnięta jest z terapii poznawczo-behawioralnej np. zadania pisemne, listy, pozostałe techniki zaczerpnięte są z terapii narracyjnej, psychodynamicznej lub poznawczej. Terapia kończy się symbolicznym “rytuałem pożegnania” podczas którego pacjent “odwraca się i kieruje wzrok na przyszłość”.