W wyniku przeprowadzonego badania lekarz może zaproponować Państwu leczenie farmakologiczne. Omówi wówczas z Państwem plan leczenia, sposób działania leków, korzyści wynikające z ich stosowania, potencjalne działania niepożądane oraz sposób przyjmowania leku, a także przepisze receptę na niezbędne leki. Leczenie farmakologiczne wymaga regularnych wizyt lekarskich, których celem jest omówienie bieżących wydarzeń w życiu pacjenta, które mogą mieć wpływ na leczenie, ocena skuteczności leku, ocena ewentualnych działań niepożądanych. W razie potrzeby może zostać zmieniona dawka leków lub ich rodzaj. Leczenie farmakologiczne w zależności od istoty problemu zwykle trwa kilka miesięcy, czasami jednak konieczne jest dłuższe leczenie trwające nawet kilka lat. Decyzja o zakończeniu leczenia jest podejmowana przez lekarza wspólnie z pacjentem. Po zakończeniu leczenia farmakologiczne możliwe jest kontynuowanie okresowych wizyt kontrolnych.