1. KIEROWCY ZAWODOWI ORAZ AMATORZY

Badanie trwa przeciętnie od 40 do 60 minut. Czas ten jest oczywiście uzależniony od aktualnego stanu zdrowia, samopoczucia oraz wieku.

– dokument tożsamości (prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostało wystawione

Badania psychologiczne mają obowiązek wykonać:

– kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy
– instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem
– osoby korzystające z samochodu służbowego w ramach kat. B
– kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie od lekarza

Kierowcy oraz przedsiębiorcy wykonujący przewóz drogowy podlegają badaniom psychologicznym:

– w wieku do 60 lat – co 5 lat
– w wieku od 60 lat – co 30 miesięcy

Instruktorzy, egzaminatorzy, kierowcy pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujący tramwajem;

– w wieku do 65 lat – co 5 lat;
– powyżej 65 lat – corocznie.

Kierowcy, którzy otrzymali skierowanie na badanie z Komendy Policji – na orzeczeniu nie ma terminu kolejnego badania co oznacza, że w przypadku ponownego otrzymania skierowania z Komendy Policji badanie należy w całości powtórzyć.

Osoby, które w ramach obowiązków zawodowych korzystają z samochodu służbowego kat. B – zgodnie z wytycznymi Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi oraz Konsultanta Krajowego w dziedzinie Medycyny Pracy z 7 marca 2008 r. nie określa się terminu kolejnego badania, w przypadku kiedy nie istnieją żadne wskazania psychologiczne.

Terminy badań psychologicznych reguluje ustawa “Prawo o ruchu drogowym”,  zatem terminy ważności badań nie mogą być dobrowolnie skracane bądź wydłużane.

Jeśli orzeczenie zostało zgubione lub uległo zniszczeniu a badanie zostało wykonane w naszej pracowni to można ubiegać się o wystawienie jego duplikatu.

Decyzja należy do przyszłego pracodawcy, który może uhonorować badanie wykonane kilka miesięcy bądź lat wcześniej lub może zażyczyć sobie aktualnego sprawdzenia stanu zdrowia co będzie się wiązało z ponowieniem badania psychologicznego.

Badanie psychologiczne wygląda tak samo, jednakże są inne wytyczne do obu tych grup oraz są wydawane inne druki.

Badanie psychologiczne na kierowcę różni się nieco od badania operatora wózków widłowych. Wydawane są ponadto inne druki psychologiczne oraz inne terminy na te stanowiska, więc w większości przypadków należy wykonać ponownie badanie. Ostateczna decyzja należy jednak do lekarza, który będzie wykonywał badanie lekarskie.

Orzeczenie psychologiczne dla instruktorów, egzaminatorów, kierowców pojazdu uprzywilejowanego oraz kierujących tramwajem podlega pod ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym natomiast kierowca taxi podlega pod ustawę z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym dlatego też trzeba ponownie wykonać badanie psychologiczne.

Jeśli podczas badania okulistycznego nie zostaną stwierdzone inne choroby narządu wzroku oraz podczas badania psychologicznego wyniki badania na stereometrze będą w normie, to nie powinno być problemu, aby być kierowcą.

Skierowanie na badanie psychologiczne powinien nam wystawić pracodawca lub lekarz. Niestety w praktyce różnie z tym bywa, więc jeśli nie uda nam się otrzymać skierowania istnieje możliwość wykonania badania psychologicznego bez niego.

2. KIEROWCY SKIEROWANI NA BADANIE PRZEZ POLICJĘ/STAROSTWO

W przypadku kiedy dostaniemy skierowanie na badanie psychologiczne mamy 1 miesiąc od dnia jego otrzymania na wykonanie takiego badania oraz 3 miesiące na dostarczenie oryginału orzeczenia psychologicznego do właściwego Starosty.

– skierowanie z policji/ze Starostwa
– dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– okulary, jeśli używamy

W przypadku, kiedy uzyskamy negatywne orzeczenie psychologiczne mamy prawo odwołać się do podmiotu odwoławczego za pośrednictwem psychologa, który wykonywał badanie psychologiczne. Na odwołanie się mamy 14 dni od momentu otrzymania orzeczenia psychologicznego. Jeśli nie odwołamy się w tym terminie to dopiero po roku możemy ponownie przystąpić do badania psychologicznego.

W przypadku, kiedy dostaniemy również skierowanie z policji/ze Starostwa na badanie lekarskie możemy je wykonać jedynie w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Na badanie lekarskie należy zgłosić się z orzeczeniem psychologicznym, więc najpierw trzeba przejść badanie psychologiczne a potem badanie lekarskie. W Wojewódzkich Ośrodkach Medycyny Pracy są często długie terminy więc warto wcześniej zadzwonić i zarezerwować sobie dogodny termin badań.

W przypadku kiedy na badanie psychologiczne kieruje nas Policja/Starostwo musimy posiadać skierowanie, jeśli je zgubiliśmy bądź uległo zniszczeniu należy poprosić o kopię takiego skierowania Policję/Starostwo.

3. BADANIA OPERATORÓW

Długość badania jest uzależniona od specyfiki stanowiska pracy, należy jednakże zarezerwować około 30 minut.

Sprawność psychofizyczna w tej grupie zawodowej jest niezbędna do prawidłowego wykonywania obowiązków. Na podstawie licznych badań wykazano, że funkcje intelektualne, koncentracja uwagi, funkcje wzrokowe, koordynacja wzrokowo- ruchowa ulegają obniżeniu wraz z wiekiem. Spadek funkcji psychicznych rozpoczyna się w wieku ok. 40 lat, a największe zmiany widoczne są w grupie osób powyżej 50 roku życia. Ponadto stanowisko operatora, na którym pracownik nadzoruje działanie maszyn i urządzeń narażone jest na zagrożenia związane z wypadkami, które jak się szacuje w ponad 50% są wynikiem niewłaściwego zachowania pracownika.   Dlatego też dużą wagę przywiązuje się do tego, aby pracownicy zatrudniani na stanowiskach, na których występuje duże zagrożenie bezpieczeństwa byli niezawodni.

Częstotliwość powtarzania badań psychologicznych zależy od wieku oraz stanowiska:
– osoby do 50 roku życia – co 3-4 lata;
– osoby powyżej 50 roku życia – co 1-2 lata

– dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport)
– okulary bądź soczewki kontaktowe jeśli używamy
– skierowanie na badanie psychologiczne wystawione przez pracodawcę lub lekarza, jeśli zostanie ono wystawione

W przypadku, kiedy w niedalekim czasie wykonywaliśmy badanie psychologiczne, np. jak w pytaniu dotyczącym operatora wózków i dochodzą nam obowiązki zawodowe – będziemy operatorem również suwnicy należy powtórzyć badanie psychologiczne.

Badanie z art 43 pkt 2 potrzebne jest kierowcom zawodowym wykonującym tzw. transport drogowy ( osób lub rzeczy), dotyczy np. kierowców taxi, kierowców busów oraz kierowców zawodowych kat C, D, E jest wydawane po badaniu lekarskim ( lekarz uprawniony do badań kierowców). Z tego artykułu badamy się raz na pięć lat do 60 roku życia oraz co 30 miesięcy po 60 roku życia.

Orzeczenie z artykułu 75 ustawy z dnia 5 stycznia 2011, dotyczy zdolności ( braku przeciwwskazań) do kierowania pojazdami określonych kategorii.

W zależności od poszczególnych punktów ustawy, jest to badanie kwalifikacyjne- przy ubieganiu się o określoną kategorię po raz pierwszy,

przedłużające prawo jazdy z powodu wydania czasowego orzeczenia, odzyskiwania uprawnień po stracie prawa jazdy np za punkty lub alkohol.

Orzeczenie wydawane po uprzednim badaniu lekarza orzecznika, potrzebne jest przy wyrabianiu prawa jazdy  lub przedłużaniu jego ważności.

Orzeczenie  od 2015 r.  jest wydawane bezterminowo ( nawet w przypadku używania szkieł korekcyjnych), chyba że były inne przyczyny medyczne.

Kierowcy taxi zatrudniając się w nowej korporacji potrzebują tylko badania z artykułu 43 o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w Transporcie Drogowym.