Terapia EMDR jest metodą, zapewniającą wyniki w przeciągu kilku tygodni. Terapia ta pomaga w leczeniu traum oraz zaburzenia stresowego pourazowego PTSD. Wiele badań wskazuje jej skuteczność w leczeniu weteranów wojennych, ofiar klęsk żywiołowych (huragan, pożar, powódź). Badania wykazały, że ten rodzaj leczenia jest nie tylko najskuteczniejszym sposobem leczenia PTSD, jest pomocny również w leczeniu zaburzeń osobowości, ataków paniki, lęku, fobii, poczucia straty, dysocjacji, zaburzeń somatycznych, a także zaburzeń seksualnych.

Terapia EMDR odbywa się w ramach serii sesji opartych na systemie ośmiu faz. Sesje początkowe umożliwiają terapeucie zebranie podstawowych informacji o kliencie, jego problemach oraz wydarzeniach składających się na jego linię życia. Następnie klient zachęcany jest do wizualizacji bezpiecznego miejsca i doświadczenia przebywania w tym miejscu. Odbywa się to w celu umożliwienia klientowi tolerowania ponownego przetwarzana doświadczeń traumatycznych z przeszłości podczas sesji ze zwiększonym stopniem bezpieczeństwa. Klient może zostać poproszony o sporządzenie listy problemów lub urazów, którymi należy się zająć w ramach fazy przygotowawczej terapii EMDR.

Podczas pierwszej fazy klient uczony jest ruchu gałek ocznych, a także sygnału “stop” na wypadek gdyby chciał się zatrzymać w dowolnym momencie. Terapia EMDR wymaga od klienta skupienia się na 4 głównych aspektach urazu:

CO MOŻNA LECZYĆ TERAPIĄ EMDR?