CTT – Kolorowy Test Połączeń wersja dla Dorosłych

CTT jest testem neuropsychologicznym służącym do badania różnorodnych procesów związanych z uwagą i funkcjami wykonawczymi, a w szczególności do oceny celowego przeszukiwania materiału, utrzymywania i przerzutności uwagi, sekwencyjnego przetwarzania informacji oraz monitorowania własnego zachowania. W wykonanie zaangażowane są także zdolności wzrokowo-motoryczne.

Opis: CTT jest nową wersją Testu Łączenia Punktów, w którym bodźce literowe zastąpiono kolorami. Składa się z dwóch części CTT-1 i CTT-2, podawanych osobie badanej jedna po drugiej. Każda z części zawiera różowe i żółte kółka w których umieszczone są liczby od 1 do 25. Zadaniem badanego jest połączenie liczb liniami prostymi w porządku rosnącym, przy czym w CTT-2 należy je łączyć tak, aby zachować naprzemienność kolorystyczną. Badanie każdą częścią testu przerywa się po 240 sekundach. CTT posiada cztery formy (A, B, C i D), dające możliwość prowadzenia badań podłużnych. Podstawowymi wskaźnikami są czasy wykonania rejestrowane oddzielnie dla CTT-1 i CTT-2. Ponadto ocenia się czy badany popełnił błędy kolejności liczb i kolorów, podejmował próby niewłaściwego łączenia bodźców zakończone autokorektą, oraz czy otrzymywał pomoc ze strony osoby prowadzącej badanie. Wyliczany Wskaźnik Zakłóceń informuje o wydłużeniu czasu wykonywania CTT-2 w porównaniu z czasem wykonywania CTT-1. Orientacyjny czas obliczania wyników – ok. 10 minut.

Rzetelność: W polskiej standaryzacji sprawdzona stabilność bezwzględną wskaźników CTT oraz stałość interpretacji klinicznych, która okazała się wysoka.

Trafność: Sprawdzone korelacje z miarami funkcji poznawczych oraz potwierdzona trafność diagnostyczna metodą porównań międzygrupowych (dotyczyły one osób z różnymi lokalizacjami i różną etiologią uszkodzenia mózgu).

Normy: Dla osób w wieku od 18 do 69 roku życia (próba ogólnopolska).

Zastosowanie: Diagnoza neuropsychologiczna.