APIS-Z jest wielowymiarową baterią testów służącą do pomiaru inteligencji ogólnej.

Opis: APIS-Z składa się z ośmiu testów: Zachowania, Kwadraty, Synonimy, Klasyfikacja, Przekształcenia Liczb, Nowe Słowa, Klocki, Historyjki. Konstruując APIS-Z uwzględniono cztery typy zdolności: abstrakcyjno-logiczne, werbalne, wzrokowo-przestrzenne i społeczne. Każdą z tych zdolności reprezentują dwa testy. Pięć testów ma po 15 zadań, a trzy – po 10. W dwóch testach zadania mają charakter zamknięty, w pozostałych – otwarty.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego, niższa – wyników poszczególnych testów. Zadowalająca stabilność dla studentów, niska – dla uczniów.

Trafność: Wyniki APIS-Z korelują dodatnio, choć niewysoko, z ocenami szkolnymi w próbie uczniów. Wyniki analiz czynnikowych, różnice między wynikami studentów w zależności od kierunku studiów oraz różnice międzypłciowe potwierdzają, że poszczególne testy baterii mierzą różne zdolności.

Normy: Dla uczniów klas III szkół średnich (obecnie II klasa szkół średnich), dla studentów III roku (próby ogólnopolskie), dla dorosłych z wykształceniem średnim i wyższym (próby incydentalne).

Zastosowanie: Przede wszystkim selekcja oraz doradztwo zawodowe. Łatwiejszą wersją baterii APIS jest bateria APIS-P(R).