Diagnoza psychologiczna jest bardzo ważnym elementem diagnozy pacjenta. Mieści się w zakresie diagnozy psychiatrycznej i jest niezbędna do uzyskania całościowego obrazu danej osoby. Diagnozę psychologiczną w centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie, wykonują wyłącznie doświadczeni specjaliści z wieloletnim doświadczeniem klinicznym.

Konsultacje diagnostyczne dedykowane są dzieciom, młodzieży i osobom dorosłym.

– opis stanu pacjenta i jego funkcjonowania w życiu codziennym,
– ocena mocnych stron, zasobów oraz trudności danej osoby,
– wykrycie mechanizmów leżących u podstaw objawów chorobowych,
– próba odpowiedzi na pytanie, czy i jakiego leczenia potrzebuje pacjent,
–przygotowanie i wprowadzenie zindywidualizowanego postępowania leczniczego i terapeutycznego.
W zależności od rodzaju diagnozy i problemu, z jakim przychodzi pacjent, cele te mogą ulegać zmianie.

  • W zależności od rodzaju diagnozy, celu oraz potrzeb pacjenta, wykonywane są różne testy. Podstawą każdej diagnozy, bez względu na wykonywane badanie, jest wywiad z pacjentem. Ważne jest, aby na wizytę diagnostyczną przyjść odpowiednio przygotowanym. Powinno się więc być wyspanym i wypoczętym. Niedopuszczalne jest bycie pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

1.Diagnoza osobowościowa – wykonywane są liczne kwestionariuszowe testy osobowości (takie jak  SCID-5 MMPI-2, EPQ-R, ACL, NEO-FFI, STAI, CISS, FCZKT) oraz testy projekcyjne (m.in. , Test Zdań Niedokończonych Rottera):

  •  w celu stworzenia charakterystyki profilu osobowościowego – pozwala odpowiedzieć na pytanie „kim jestem?”, stworzyć charakterystykę psychologiczną osoby, poznać swoje mocne oraz słabe strony, jest przydatna w życiowych wyborach (np. kierunek studiów lub praca zawodowa), określa funkcjonowanie osoby w kontaktach społecznych, w sferze uczuciowej, poznawczej i motywacyjnej.
  • w kierunku zaburzeń osobowości – pozwala określić trudności, jakie przejawia dana osoba, rodzaje zaburzeń i mechanizmów ich powstawania, funkcjonalność procesów psychicznych, ocenę zasobów i dysfunkcji procesów psychicznych. Zaproponowanie odpowiedniej metody terapii i rodzaju zmiany jaka musi nastąpić w procesie leczenia.

2. Diagnoza neuropsychologiczna – testy wykonywane są w zależności od rodzaju trudności pacjenta. Pomagają w ocenie funkcjonowania poznawczego pacjenta i określeniu ewentualnych dysfunkcji ośrodkowego układu nerwowego:

  • badanie w kierunku otępienia – wykonywane są testy badające różne rodzaje pamięci (bezpośredniej, operacyjnej, długotrwałej) np. poszczególne podtesty z WAISR, Test 15 Słów Reya, CVLT
  • badanie funkcji poznawczych – wykonywane są testy badające pamięć operacyjną, bezpośrednią, długotrwałą, procesy uwagi, funkcje wykonawcze, funkcje wzrokowo-przestrzenne oraz uczenie się, gotowość szkolną. Testy, które są wykonywane to m.in. Test Sortowania Kart Wisconsin, Test Łączenia Punktów, Test Fluencji Słownej, CVLT, Test Pamięci Wzrokowej Bentona.
  • badanie intelektu (IQ) – określanie poziomu inteligencji ogólnej, globalnej. Wykonywane są m.in. WAIS-R oraz WISC-R, Test Matryc Ravena.