W centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie,
wykonujemy następujące badania:

Wykonujemy następujące badania :

Badania psychotechniczne:

Badania dodatkowe:

W przypadku podpisania umowy współpracy, istnieje możliwość negocjacji ceny wizyt lekarskich.