W centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badania psychologiczne

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej