W centrum “Amygdala” przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie wykonujemy badania psychologiczne potrzebne do:

Po badaniu wydajemy zaświadczenie o istnieniu bądź braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Nie określa się terminu ważności zaświadczenia.

Zdarza się, że na badanie trafiają kilkakrotnie te same osoby na kolejnych etapach kariery zawodowej.

Niekiedy potrzebują kolejnego badania osoby powtórnie ubiegające się o określone stanowisko.

Na życzenie klienta oprócz oryginału wydajemy odpisy zaświadczeń.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji

Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o kuratorach sądowych

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 września 2014 r. w sprawie badań lekarskich I psychologicznych kandydatów do objęcia urzędu sędziego

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów