W centrum Amygdala przy ulicy Indiry Gandhi 27A w Warszawie, wykonujemy badania psychologiczne dla osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

Badanie kończy się wydaniem orzeczenia psychologicznego stwierdzającego czy osoba badana posiada zdolność do wykonywania zadań pracownika ochrony fizycznej.

Podstawa Prawna:

Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej