SCID-I jest pół-ustrukturalizowanym wywiadem przeprowadzanym w celu sformułowania diagnozy zaburzeń tj: zaburzenia nastroju, zaburzenia psychotyczne, zaburzenia związane z zażywaniem substancji, zaburznia lękowe i somatoformiczne, zaburzenia odżywiania i przystosowania.

Zazwyczaj po SCID-I, czasami następnego dnia, przeprowadza się SCID-V