Kwestionariusz SCID-5 jest przeznaczony do badania osób dorosłych. Jest wywiadem diagnostycznym używanym przez klinicystów i badaczy przeznaczonym do diagnozy dziesięciu zaburzeń osobowości (wiązki A, B i C) uwzględnionych w DSM-5. Może być stosowany do rozpoznawania zaburzeń osobowości i diagnozowania ich w sposób kategorialny (występuje/ nie występuje) lub profilowy. SCID-5 jest zaktualizowaną wersją Ustrukturalizowanego Wywiadu Klinicznego do Badania Zaburzeń Osobowości z Osi II DSM-IV( SCID-II). SCID-5 zawiera przesiewowy kwestionariusz osobowości SCID-5-SPQ. SCID-5-SPQ to samoopisowy kwestionariusz osobowości. Po wypełnieniu kwestionariusza SCID-5-SPQ przez osobę badaną, diagnosta przeprowadza wywiad, skupiając się jedynie na twierdzących odpowiedziach z kwestionariusza.

SCID-5 rozpoczyna się ogólnymi pytaniami dotyczącymi podstawowych informacji o osobie badanej. SCID-5 dzieli się na dwie części:

Po pytaniach wstępnych następują pytania oceniające kryteria dla każdego z 10 wyróżnionych przez DSM-5 zaburzeń osobowości: