Trudności w funkcjonowaniu psychicznym są powszechne. Na przykład, w ciągu jednego roku około 10% naszego społeczeństwa doświadcza objawów depresji, a około 30% w ciągu całego życia. W Polsce coraz więcej osób poszukuje pomocy psychiatry lub psychologa. Wynika to między innymi z faktu, że wiele osób doświadczyło skutecznej pomocy i dzieli się tym doświadczeniem z innymi. Rośnie również społeczna akceptacja korzystania z tego typu pomocy.

Kiedy warto umówić się na wizytę?

Wizyta może być pomocna, jeżeli doświadczacie Państwo trudności w codziennym funkcjonowaniu, na przykład takich jak pogorszenie nastroju, zmiany nastroju, trudne do opanowania pobudzenie, niepokój, stres, lęk, fobie, obawy, zamartwianie się, trudności w kontrolowaniu emocji, napięcie, problemy z pamięcią czy koncentracją uwagi, spadek lub nadmierny przypływ energii, trudności w skutecznym myśleniu, trudności w relacjach z innymi, trudności w kontroli zachowań, problemy ze snem, problemy z kontrolowaniem jedzenia, negatywny obraz siebie, nadmierne poczucie winy, natrętne myśli lub czynności, nadmierną obawę o własne zdrowie mimo prawidłowych wyników badań lekarskich, przewlekły ból, poczucie utraty kontroli nad własnym ciałem, emocjami i myślami, poczucie zagrożenia, nadmierną zazdrość, iluzje, doświadczenie słyszenia głosów, widzenia lub odczuwania rzeczy których inni nie doświadczają, poczucie nierealności siebie lub świata, trudności w podejmowaniu codziennych decyzji, problemy w sferze seksualnej.

Kim jest psychiatra?

Psychiatra jest lekarzem posiadającym wiedzę i doświadczenie umożliwiające rozpoznawanie i leczenie problemów, zaburzeń i chorób psychicznych.

Jak wygląda pierwsza konsultacja psychiatryczna?

Konsultacja psychiatryczna pod wieloma względami przypomina wizytę u każdego innego lekarza. W trakcie pierwszej konsultacji będziecie mieli Państwo możliwość swobodnego opowiedzenia o trudnościach, których doświadczacie w codziennym życiu. Lekarz będzie chciał dowiedzieć się, kiedy zaczęły się problemy, w jakich sytuacjach się pojawiały, co powodowało nasilenie trudności, co przynosiło poprawę. Lekarz może zapytać również o obecne i przeszłe sytuacje stresujące, ogólny stan zdrowia, leki jakie Państwo przyjmujecie, stosowanie używek i substancji psychoaktywnych. Wszystkie te czynniki mogą mieć wpływ na funkcjonowanie psychiczne.

Jaki jest cel pierwszej wizyty?

Celem wizyty jest ustalenie, czy problemy jakich Państwo obecnie doświadczacie są wynikiem zmiany funkcjonowania psychicznego i czy wymagają podjęcia terapii. Lekarz może zaproponować leczenie lekiem,  zasugerować podjęcie psychoterapii lub obie formy pomocy. W przypadku wskazań do podjęcia terapii lekarz omówi z Państwem dostępne formy terapii. Lekarz może zalecić dodatkowe badania laboratoryjne, które pomogą w wyjaśnieniu obecnych trudności.