Michał Górecki

Nazywam się Michał Górecki. Jestem psychologiem transportu.
Ukończyłem studia wyższe w Akademii Ekonomiczno-Humanistycznej w
Warszawie na kierunku Psychologia, ze specjalnością Psychologia
Biznesu.
Na AEH ukończyłem również studia podyplomowe z Psychologii
transportu i bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Praktyki zawodowe odbyłem z Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy w
Warszawie.
Wykonuję badania psychologiczne kierowców kat. B (taxi , kierowcy
samochodów służbowych) C , C+E , D, D+E, a także kierowców
uprzywilejowanych i operatorów wózków widłowych, ładowarek, koparek i
żurawi wieżowych.

535 021 194