W centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Metoda procedury przedłużonej ekspozycji PE – (j. ang. Prolonged Exposure) jest jedną z form terapii poznawczo-behawioralnej zorientowaną na traumę, w szczególności PTSD i C-PTSD. Terapia metodą przedłużonej ekspozycji (PE) prowadzona jest według oryginalnego programu prof. Edny Foa.
Metoda została oparta na założeniach teoretycznych modelu terapii poznawczo-behawioralnej. Procedura przedłużonej ekspozycji w 2001 roku została nagrodzona nagrodą Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej w Stanach Zjednoczonych i jest rekomendowana jako wzorcowy, bardzo skuteczny i wskazany do rozpowszechnienia standardowy program leczenia rekomendowany w terapii PTSD.
Główną jego zaletą jest duża skuteczność, pozwalająca pacjentom na powrót do pełnego dobrostanu psychicznego. Metodą tą leczeni są m.in. żołnierze, ofiary czystek etnicznych, gwałtów, wypadków komunikacyjnych i innych wydarzeń traumatycznych

 

Pacjent ma za zadanie wielokrotnie szczegółowo opisywać traumatyczne zdarzenie- aż do chwili, gdy jego reakcje emocjonalne osłabną. Procedura ta obejmuje też powtarzającą się lub przedłużoną ekspozycję- na żywo lub w wyobraźni- na wywołujący lęk, lecz obiektywnie nieszkodliwy bodziec, którego pacjent unika ze względu na strach związany z urazem. Przedłużonej ekspozycji mogą towarzyszyć również inne techniki behawioralne. Na przykład aby pomóc klientowi poradzić sobie z lękiem będącym następstwem traumatycznego zdarzenia, można zastosować trening relaksacyjny.

 

Relacja terapeutyczna w tego rodzaju interwencji klinicznej ma niezwykle istotne znaczenie. Klient musi głęboko zaufać terapeucie, by zaangażować się w leczenie za pomocą ekspozycji. Bardzo ważne jest to, by terapeuta stworzył bezpieczne, ciepłe i wspierające otoczenie.