Konsultacje z psychologiem,  to doraźna forma pomocy. Jest to najczęściej jedno spotkanie , na którym osoba zainteresowana otrzymuje konkretną  pomoc psychologiczną.

 • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
 • stany depresji, stany lękowe
 • problem z uzależnieniami
 • kłopoty w związku, zdrady i rozwód
 • problemy w relacjach z dziećmi, rodziną
 • kłopoty w pracy lub utrata pracy
 • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

Gabinet psychologiczny, obecność specjalisty psychologa,  terapeuty, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia,  to doskonałe warunki na szukanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Musimy pamiętać, że znaczenie ma też czas, w jakim zgłaszamy się po pomoc psychologiczną. Im szybciej to uczynimy, tym szanse na osiągnięcie znaczącej poprawy stanu zdrowia są większe.

Konsultacje psychologiczne mają również charakter diagnostyczny. Bardzo często osoby po konsultacji z psychologiem, decydują się na podjęcie psychoterapii.

 • Na spotkaniu pacjent opisuje terapeucie nurtujące go zagadnienie. Jest to luźna narracja, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji i jak najlepsze nakreślenie zagadnienia. Zawsze na początku spotkania określany jest cel, jaki ma być osiągnięty przez pacjenta we współpracy z psychologiem. Dość często zdarza się, że na osiągnięcie tego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania. Porada psychologiczna, która jest produktem końcowym takiego spotkania najczęściej jest rozwiązaniem do którego dochodzi pacjent we współpracy z psychologiem.

Powinniśmy udać się do psychoterapeuty gdy:

 • nie jesteśmy w stanie wypełniać naszych codziennych obowiązków
 • gdy próbowaliśmy pomóc sobie sami, ale czujemy się bezradni
 • gdy presja cierpienia jest taka wielka, że myślimy o samobójstwie
 • gdy zwalczamy nasze problemy za pomocą alkoholu lub innych substancji uzależniających
 • gdy dłużej niż 4 tygodnie cierpimy na depresję lub lęki
 • gdy cierpimy z powodu bólu, zaburzeń snu, unikamy czynności, które do tej pory sprawiały nam przyjemność, gdy cierpimy z powodu zaburzeń rytmu serca, zawrotów głowy lub innych dolegliwości fizycznych,a lekarz nie może stwierdzić żadnych przyczyn fizycznych

Używane przez nas testy to profesjonalne narzędzia psychometryczne, stworzone przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, a otrzymane wyniki rzetelne, miarodajne, i trafne.

To rozmowa mająca swoją strukturę, której celem jest uzyskanie przez osobę udzielającą pomocy psychologicznej, konkretnych informacji potrzebnych do jak najlepszego osiągnięcia celu pacjenta.