Słowo psychoterapia pochodzi od greckich słów opisujących duszę i leczenie. Składają się na nią specjalistyczne metody oddziaływania, które prowadzą do trwałej zmiany w funkcjonowaniu człowieka. Jest to metoda leczenia polegająca na stosowaniu oddziaływań psychologicznych, wykorzystująca wiedzę teoretyczną i umiejętności psychoterapeuty w procesie niesienia pomocy m.in. osobom z zaburzeniami neurotycznymi (nerwice), osobowości i psychosomatycznymi.

W dobie rozwijającego się Internetu, gdy technika ewoluuje, rozwija się także sposób prowadzenia psychoterapii. Dzięki temu istnieje możliwość korzystania z różnych form terapii online np. terapia przez Skype, Facetime. Niektórzy terapeuci decydują się na formę pisaną, a niektórzy korzystają z możliwości rozmów video, w zależności od potrzeb i możliwości pacjenta.

Terapia online pomaga osobom z trudnościami takimi jak: ataki paniki, depresja, fobia społeczna, nadużywanie alkoholu, przewlekły ból, zaburzenia lękowe, zaburzenia psychosomatyczne, zespół stresu pourazowego (PTSD). Warto też wspomnieć, że istnieją sytuacje, gdy terapia online nie jest zalecana, a dla dobra pacjenta jest odradzana. Do przykładów takich sytuacji należą: pacjent zgłaszający myśli samobójcze i skłonności do samookaleczania się, pacjent planujący wyrządzić komuś krzywdę, pacjent z nasilonym uzależnieniem od środków psychoaktywnych, cierpiący na psychozę lub zaburzenia paranoiczne lub pacjent poniżej 18-tego roku życia.

Kodeks e-terapeutyczny stworzony przez ACA (American Counselling Association), mówi że e-terapeutę obowiązują te same zasady, jak w przypadku tradycyjnego kontaktu z pacjentem w gabinecie. W Polsce nie funkcjonują regulacje dotyczące świadczenia usług psychologicznych, w tym terapii online.

Terapia prowadzona przez Skype to szansa dla osób, które z różnych względów nie mogą korzystać z pomocy w gabinecie np. dla osób niepełnosprawnych lub mieszkających poza granicami swojego ojczystego kraju.

Badanie przeprowadzone przez R.J. Reese, C.W. Conoley i D.F. Brossart wykazało, że po mimo braku możliwości zobaczenia się z terapeutą w gabinecie, psychoterapia i poradnictwo przez telefon jest efektywną, lubianą i często wybieraną przez pacjentów formą leczenia.

W naszym Centrum psychoterapeutą prowadzącym terapię Online (Skype) jest:

Weronika Molińska– terapeuta CBT

We also offer psychotherapy online in English.