Służy do pomiaru inteligencji ogólnej rozumianej jako inteligencja płynna. Zadania wymagają rozumowania indukcyjnego na materiale geometrycznym. Przeznaczony jest dla osób o ponadprzeciętnym poziomie inteligencji.

Opis: CFT 3 składa się z dwu analogicznych części, oznaczonych literami A i B, stanowiących dwa odrębne zeszyty. Każda z nich zawiera cztery testy składowe. Wszystkie zadania mają charakter zamknięty – wymagają wybierania właściwych odpowiedzi spośród podanych potencjalnych rozwiązań. Odpowiedzi udziela się na samokopiującym arkuszu zawierającym klucz. W badaniu można stosować obie części CFT 3 lub też przeprowadzać badanie skrócone przy użyciu części A.

Rzetelność: W pełni zadowalająca zgodność wewnętrzna wyniku ogólnego (alfa Cronbacha > 0,80) i nieco niższa, choć też satysfakcjonująca wyniku części A (alfa Cronbacha: 0,77 – 0,81 w zależności od próby). Wysoka stabilność bezwzględna u dorosłych, niższa u licealistów. Wyniki ulegają istotnej poprawie w drugim badaniu prowadzonym po upływie 3 tygodni.

Trafność: Za trafnością CFT 3 jako testu do pomiaru inteligencji płynnej przemawiają: obniżanie się wyników z wiekiem, wysokie korelacje z wynikami testów inteligencji płynnej (TMS i TMZ), istotne, lecz niższe, z wynikami testów inteligencji skrystalizowanej (Omnibus, APIS, TRS-Z), korelowanie wyników CFT 3 z ocenami szkolnymi u licealistów.

Normy: Dla licealistów (uczniów klas maturalnych), studentów i osób dorosłych z wyższym wykształceniem – dla wyniku łącznego części A oraz dla wyniku ogólnego (część A + część B).

Zastosowanie: CFT 3 dostarcza informacji o potencjale intelektualnym osoby badanej. Jest więc szczególnie użyteczny, gdy celem diagnozy jest prognozowanie powodzenia w nowych dziedzinach, wymagających opanowania nowych kompetencji. Można go rekomendować do celów selekcji zawodowej i poradnictwa szkolno-zawodowego. Ze względu na dużą trudność zadań nadaje się do prognozowania powodzenia na wyższych szczeblach edukacji i funkcjonowania na stanowiskach wymagających wysokich kompetencji intelektualnych.