Obecnie prowadzimy nabór do grup terapeutycznych, które rozpoczną się w drugiej połowie września 2020 roku.

By przystąpić do grupy konieczne jest wstępna kwalifikacja. Cały proces psychoterapii odbywa się we współpracy z superwizorami.

Prowadzimy nabór do 5 grup terapeutycznych dla:

Najważniejsze informacje:

Przewidujemy otwarcie grupy porannej oraz wieczornej ( 8:30-10:00 oraz 18:30-20:00). Grupa składa się z 6-8 osób zróżnicowanych pod względem płci i będzie prowadzona przez jednego lub dwóch terapeutów. Sesje będą odbywać się raz w tygodniu po 1,5 h. Grupa będzie trwała 6 miesięcy z przerwami świątecznymi itp.

Celem psychoterapii grupowej jest leczenie m.in. zaburzeń depresyjnych, nerwic, trudności w relacjach, udzielenie wsparcia ofiarom przemocy itp. Celem jest również otrzymanie wsparcia od grupy i terapeuty, informacji zwrotnych będących pomocnymi w procesie leczenia, poprawa relacji interpersonalnych, uzyskanie wglądu w swoje uczucia i myśli, jak również zrozumienie zachowań innych osób.

Konsultacje odbędą się po wypełnieniu kwestionariusza. Konsultacja wstępna jest płatna w wysokości 100 zł i odbędzie się na początku września po ustaleniu terminu, koszt sesji terapii grupowej wynosi 100 zł.

INFORMACJE I ZAPISY: 790-250-587