Kontrakt  jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w diagnozie lub terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże.

W gabinecie Amygdala stosujemy trzy rodzaje kontraktów: