Tag: PSYCHOEDUKACJA

29 grudnia, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • żal
 • wyrzuty sumienia
 • skrucha

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCYCH POCZUCIE WINY

 • Myślenie, że zachowaliśmy się źle

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Rumieńce, wypieki na twarzy
 • Roztrzęsienie, nerwowość
 • Duszenie się

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Próby naprawienia szkody, zadośćuczynienia za krzywdy
 • Proszenie o przebaczenie, przepraszanie, przyznanie się do winy
 • Poświęcanie się w celu zrekompensowania strat

NASTĘPSTWA

 • Podejmowanie postanowień o zmianie
 • Dokonywanie zmian w zachowaniu
29 grudnia, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587 .

SYNONIMY

 • zażenowanie
 • nieśmiałość
 • zakłopotanie
 • skrępowanie

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • Odrzucenie przez ludzi, na których nam zależy
 • Porównanie jakiegoś aspektu siebie lub swojego zachowania ze standardem i uznanie, że nie spełniamy tego standardu
 • Wyśmiewanie
 • Krytykowanie publiczne/ w obecności innej osoby; przypomnienie sobie o publicznej krytyce
 • Odrzucenie lub krytykowanie za coś, za co spodziewaliśmy się pochwały
 • Przeżywanie emocji, które zostały unieważnione
 • Ujawnienie bardzo prywatnego aspektu o nas samych lub o naszym życiu
 • Porażka w czymś, w czym naszym zdaniem jesteśmy (lub powinniśmy być) kompetentni

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA WSTYDU

 • Przekonanie, że inni nas odrzucą (lub odrzucili)
 • Ocenianie siebie jako gorszego, “niewystarczająco dobrego”, nie tak dobrego jak inni; samounieważnienie
 • Porównywanie się z innymi i myślenie, że jesteśmy “przegrani”
 • Przekonanie, że jesteśmy niegodni miłości
 • Myślenie, że jesteśmy ułomni
 • Myślenie, że jesteśmy do niczego
 • Przekonanie, że nasze ciało (lub jego część) jest za duże, za małe lub brzydkie
 • Myślenie, że nie spełniliśmy oczekiwań innych ludzi wobec nas

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Ból w żołądku
 • Poczucie lęku
 • Chęć skurczenia się lub zniknięcia
 • Chęć ukrycia się lub zasłonięcia twarzy i ciała

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Ukrywanie zachowanie lub jakiejś cechy przed innymi ludźmi
 • Unikanie osób, które nas skrytykowały
 • Wycofanie; zakrywanie twarzy
 • Ciągłe przepraszanie
 • Opuszczanie wzorku, niepatrzenie na innych
 • Mówienie ściszonym głosem

NASTĘPSTWA

 • Przejawianie impulsywnych zachowań w celu odwrócenia swojej uwagi
 • Depersonalizacja, doświadczenia dysocjacyjne, drętwienie lub wstrząs
 • Izolacja, poczucie wyobcowania
 • Upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów

29 grudnia, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Samobójstwa Dzieci i Młodzieży stanowią trzecią (po wypadkach i nowotworach) przyczynę zgonów wśród młodych ludzi. Wiele samobójstw i prób pozbawienia się życia dokonywanych jest w wieku 15-19 lat. Do samobójstwa może prowadzić depresja intoksykacyjna wywołana przez środki psychoaktywne (alkohol, narkotyki, leki), depresja w przebiegu choroby afektywnej lub reakcja depresyjna spowodowana traumatycznymi wydarzeniami i doświadczeniami lub/i przewlekłym stresem. Czasami samobójstwo jest wynikiem halucynacji u osób chorych na schizofrenię.

CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA

Zachowania samobójcze niespowodowane, niespowodowane przez chorobę psychiczną, powstają w wyniku interakcji licznych czynników: indywidualnych, rodzinnych, środowiskowych.

Czynniki chroniące młodzież przed samobójstwem:

 • spójna rodzina (członkowie rodziny okazują sobie zainteresowanie i udzielają sobie wsparcia)
 • umiejętność stawiania czoła trudnościom
 • osiągnięcia szkolne
 • poczucie więzi ze środowiskiem szkolnym
 • dobre relacje z rówieśnikami w szkole
 • brak dostępu do broni palnej, leków
 • umiejętność poszukiwania pomocy i porady u innych
 • umiejętność kontrolowania impulsów
 • umiejętność rozwiązywania problemów i konfliktów
 • integracja ze środowiskiem: liczne okazje do uczestnictwa we wspólnie podejmowanych działaniach, w wydarzeniach szkolnych i kołach zainteresowań
 • poczucie sensu życia, zaufanie do siebie i innych
 • stabilne środowisko
 • dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej i medycznej

Czynniki zwiększające ryzyko samobójstw wśród uczniów:

 • nastawienie na osiągnięcia w nauce: wysokie wymagania przy braku wsparcia
 • bezosobowe relacje nauczycieli z uczniami i rodzicami, obojętność lub wrogość, nieznajomość problemów i potrzeb uczniów, chaos i brak dyscypliny lub nadmierna dyscyplina i restrykcje, przemoc rówieśnicza i brak zdecydowanej reakcji na nią ze strony nauczycieli
 • tolerowanie lub niezauważanie używania przez uczniów środków psychoaktywnych
 • brak oferty zajęć rozwijających zainteresowania uczniów
 • brak oferty pomocy psychologiczno-pedagogicznej

ETAPY DROGI DO SAMOBÓJSTWA

Młody człowiek w bardzo trudnej sytuacji doświadcza silnych emocji- jak lęk, gniew, żal, wstyd i upokorzenie, poczucie winy i smutek- które po pewnym czasie doprowadzają do stanu permanentnego przeciążenia emocjonalnego i depresji. Mogą pojawić się myśli rezygnacyjne, rozważania na temat bezsensu życia, wyobrażanie sobie śmierci na skutek nieuleczalnej choroby lub wypadku. Etapy drogi do samobójstwa można podzielić na trzy fazy.

 • Myśli samobójcze- rozważania, że dobrze byłoby nie żyć, fantazjowanie o własnej śmierci (wyobrażanie sobie pogrzebu, reakcji otoczenia, fantazje na temat wpływu własnej śmierci na dalsze losy innych osób
 • Zamiary (tendecncje) samobójcze– podjęcie decyzji i poszukiwanie informacji o skutecznych sposobach odebrania sobie życia: testowanie ich
 • Samobójstwo dokonane

Sygnały zagrożenia:

 • wycofywanie się z kontaktów z rodziną i z przyjaciółmi
 • zainteresowanie lub wręcz zaobsorobowanie śmiercią
 • wyraźne zmiany osobowości i nastroju
 • trudności z koncentracją
 • trudności w szkole: obniżenie wyników w nauce
 • zmiana dotychczasowych zwyczajów dotyczących jedzenia i snu (utrata apetytu lub objadanie się, bezsenność lub nadmierna senność)
 • utrata zainteresowań
 • częste uskarżanie się na fizyczne dolegliwości, przeważnie powiązane z emocjami, jak bóle głowy, bóle żołądka lub uczucie zmęczenia
 • nieustanne znudzenie
 • zaniechanie dbałości o wygląd
 • rozmowy o samobójstwie lub jego planowaniu
 • wzrost impulsywności, zachowania buntownicze lub ucieczkowe wynikające z ogromnego napięcia emocjonalnego
 • alkohol i narkotyki, jako próba “znieczulenia się w cierpieniu” lub forma wołania o pomoc
 • odrzucanie pomocy, poczucie że udzielenie pomocy jest już niemożliwe
 • wypowiadanie komunikatów na temat beznadziejności życia, braku wyjścia, własnej bezwartościowości
 • odrzucanie otrzymywanych pochwał
 • wypowiadanie co jakiś czas komunikatów typu: “Niedługo przestanę być dla ciebie problemem”
 • nagłe przejście z depresji do stanu zadowolenia. Zykle oznacza to, że uczeń po okresie walki wewnętrznej, podjął już decyzję o ucieczce od problemów i zakończeniu swego życia
 • rozdanie kolegom swoich ulubionych przedmiotów, oddawanie domowych zwierzaków w dobre ręce
 • wypowiadanie komunikatów typu: “Jestem niczym”, “Nie warto się mną zajmować”, “Chciałbym umrzeć”, “Zamierzam się zabić”, “Nie powinnam się urodzić”

Myśli i tendencje samobójcze nastolatki często ujawniają w swoich utworach literackich i plastycznych. Myśli o samobójstwie powstają w wyniku oceny swojej sytuacji jako pułapki życiowej, z której nie ma wyjścia. Osoby o obniżonym nastroju mają skłonności do przeprowadzania bilansu życiowego, który przeważnie wypada ujemnie.

9 grudnia, 2020

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Depresja należy do zaburzeń, w których dominującymi objawami są: obniżony nastrój (smutek, rozpacz), a także apatia. Często współwystępuje z lękiem i poczuciem winy. Nastrój depresyjny poprzedza też nierzadko pierwsze sięgnięcie po środki psychoaktywne. Znaczne napięcie psychiczne, któremu mogą towarzyszyć myśli samobójcze, skłania do użycia alkoholu czy narkotyków.

KLASYFIKACJA DEPRESJI

Zgodnie ze współczesnymi systemami kwalifikacyjnymi (DSM-5, ICD-10) wyróżnia się następujące rodzaje depresji:

 • Depresja wielka– występuje w przebiegu choroby afektywnej jedno- lub dwu biegunowej oraz w afektywnej postaci schizofrenii. Główne objawy, oprócz obniżenia nastroju, to zaburzenie rytmu dobowego (czuwania i snu), zmiana samopoczucia w zależności od pory dnia, lęk, utrata apetytu, a także szereg dolegliwości somatycznych.
 • Depresja uwarunkowana czynnikami psychologicznymi, społecznymi oraz trudnymi warunkami i wydarzeniami życiowymi. Wyróżnia się 3 jej podtypy: 1) Depresja reaktywna będąca reakcją na stratę. Pojawia się w wyniku utraty znaczących i bliskich osób (np. rozwód rodziców), perspektyw i celów życiowych, jedną z wyróżnianych form depresji reaktywnej, ze względu na jej intensywność, jest żałoba po śmierci bliskiej osoby; 2) Depresja w przebiegu zaburzeń nerwicowych towarzysząca dłużej utrzymującym się objawom nerwicowym, które znacznie ograniczają i utrudniają normalną aktywność życiową (np. lęk); 3) Depresja w przebiegu zaburzeń adaptacyjnych spowodowana stanem permanentnego przeciążenia emocjonalnego, przewlekłym stresem, najczęstsze przyczyny stresu to: bardzo złe relacje z otoczeniem-odrzucenie i izolacja społeczna, doświadczanie przemocy, długotrwały konflikt w rodzinie, przemęczenie obowiązkami, długotrwałe ubóstwo uniemożliwiające zaspokojenie wielu potrzeb
 • Depresja towarzysząca chorobom somoatycznym
 • Depresja związana z przyjmowaniem substancji chemicznych, w tym niektórych leków. Zaburzenia nastroju, zwłaszcza zmiany nastroju od euforii do depresji pojawiają się np. u osób używających środków halucynogennych.

Najczęściej rozpoznawane rodzaje depresji u młodzieży to depresja reaktywna lub towarzysząca reakcji adaptacyjnej.

CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE

Czynniki ryzyka depresji:

 • symptomy: lęk, zaburzenia zachowania, nadużywanie substancji psychoaktywnych (alkoholu, tytoniu, narkotyków)
 • depresyjni rodzice i bliscy krewni
 • występowanie epizodów depresji we wcześniejszych fazach rozwoju
 • stresujące wydarzenia życiowe
 • nieprawidłowo kształtująca się osobowość- niska samoocena związana z negatywnym myśleniem, słaba samokontrola, brak kompetencji społecznych
 • rozwód, seperacja lub poważne konflikty między rodzicami; styl wychowawczy oparty na kontrolowaniu dziecka
 • wykorzystywanie fizyczne i seksualne we wczesnym dzieciństwie
 • niski status socjoekonomiczny rodziny, niska sprawność intelektualna
 • ubogie relacje z rówieśnikami
 • obniżenie się osiągnięć szkolnych, trudności w nauce
 • próby samobójcze
 • zaburzenia snu
 • dolegliwości fizyczne

Czynniki chroniące przed depresją:

 • wsparcie ze strony co najmniej jednego z rodziców
 • dobre relacje z rówieśnikami i wsparcie kolegów
 • wyższa samoocena
 • posiadanie celów życiowych i planów na przyszłość

OBJAWY DEPRESJI U DZIECI I MŁODZIEŻY

Na poziomie wewnętrznym:

 • smutek, rozpacz
 • poczucie beznadziei
 • pustka wewnętrzna
 • lęk, niepokój
 • niska samoocena
 • brak sensu życia
 • poczucie osamotnienia
 • zagubienie, poczucie winy
 • słaba tolerancja na frustrację
 • chwiejność emocji-od euforii do rozpaczy
 • gniew, złość

Na poziomie zewnętrznym:

 • ból głowy
 • bóle ciała
 • zaburzenia łaknienia (brak apetytu, bulimia, anoreksja)
 • zaburzenia snu (bezsenność, nadmierna senność)
 • moczenie nocne
 • ciągłe zmęczenie
 • fobie szkolne
 • apatia
 • bezradność, izolacja od otoczenia
 • niewywiązywanie się z obowiązków
 • brak dbałości o wygląd
 • roztargnienie
 • brak zainteresowania otoczeniem i życiem
 • ucieczka w świat fantazji
 • odurzanie się alkoholem i narkotykami
 • wagary
 • drażliwość
 • samookaleczanie się
 • próby samobójcze
29 listopada, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • przygnębienie
 • depresja
 • melancholia
 • rozpacz
 • rozczarowanie
 • tęsknota
 • żal
 • niepewność
 • wyobcowanie
 • cierpienie
 • osamotnienie

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • Śmierć ukochanej osoby
 • Dezaprobata lub wykluczenie
 • Czytanie lub słuchanie o problemach i kłopotach innych ludzi na świecie
 • Samotność, uczucie izolacji

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA SMUTKU

 • Myślenie, że nasze życie jest beznadziejne
 • Przekonanie, że jesteśmy bezwartościowi lub nic nie znaczymy

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Uczucie zmęczenia, wyczerpania lub utraty energii
 • Ospałość, apatia, chęć pozostania w łóżku przez cały dzień
 • Ból lub uczucie pustki w klatce piersiowej lub trzewiach
 • Uczucie pustki
 • Trudności w przełykaniu
 • Duszności
 • Zawroty głowy

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Unikanie różnych rzeczy
 • Niewychodzenie z łóżka, brak aktywności
 • Humorzastość
 • Wycofanie się z kontaktów społecznych
 • Unikanie zajęć, które kiedyś sprawiały nam przyjemność
 • Mówienie smutnych rzeczy
 • Małomówność lub milczenie
 • Mówienie w sposób cichy, powolny lub monotonny
 • Opuszczony wzrok
 • Marszczenie brwi, nieuśmiechanie się
 • Pochylona postawa
 • Szlochanie, płacz

NASTĘPSTWA

 • Niezdolność do przypomnienia sobie czegoś przyjemnego
 • Drażliwość
 • Negatywne nastawienie
 • Tęsknota
 • Obwinianie lub krytykowanie siebie
 • Uporczywe rozmyślanie o smutnych wydarzeniach z przeszłości
 • Bezsenność
 • Zaburzenia łaknienia, niestrawność
22 listopada, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • poczucie szczęścia
 • przyjemność
 • rozkosz
 • entuzjazm
 • optymizm
 • wesołość
 • euforia
 • zachwyt

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • Rzeczywistość przekraczająca nasze oczekiwania
 • Uzyskanie tego, na co ciężko pracowaliśmy lub o co się martwiliśmy
 • Pomyślny obrót spraw
 • Udane wykonanie zadania
 • Otrzymanie pochwały
 • Otrzymanie wyrazów miłości, sympatii lub czułości
 • Bycie akceptowanym przez innych
 • Przynależność do jakiegoś miejsca, osoby lub grupy
 • Utrzymywanie kontaktów z ludźmi, którzy nas kochają lub lubią
 • Bardzo przyjemne doznania
 • Robienie rzeczy, które powodują lub przypominają przyjemne doznania

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Uczucie podekscytowania
 • Uczucie energii, ożywienia
 • Wypieki na twarzy
 • Uczucie rozluźnienia mięśni i odprężenia
 • Chęć robienia tego, co sprawia nam radość
 • Uczucie wewnętrznego spokoju
 • Uczucie otwartości lub braku ograniczeń

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Uśmiechanie się
 • Pogodna, promieniejąca twarz
 • Tryskanie energią
 • Komunikowanie dobrych uczuć
 • Dzielenie się uczuciem
 • Mówienie pozytywnych rzeczy
 • Podekscytowany ton głosu
 • Rozmowność

NASTĘPSTWA

 • Uprzejmość lub przyjazny stosunek do innych
 • Robienie dobrych rzeczy dla innych ludzi
 • Pozytywne nastawienie; dostrzeganie jasnych stron
 • Przypominanie sobie i wyobrażanie innych sytuacji, w których odczuwaliśmy radość
 • Oczekiwanie radosnych uczuć w przyszłości
22 listopada, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • zazdrość
 • rozgoryczenie
 • niezadowolenie
 • chciwość
 • pazerność
 • małostkowość
 • uraza

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • Nie przynależymy do ulubionej grupy
 • Ktoś wydaje się mieć wszystko
 • Inni się dobrze bawią, a my jesteśmy sami
 • Ktoś inny zyskuje uznanie za to, co my zrobiliśmy
 • Ktoś zyskuje za coś uznanie, a my nie
 • Inni dostają coś, czego naprawdę chcemy, a my nie

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA ZAWIŚCI

 • Myślenie, że inni mają więcej niż my
 • Myślenie, jak niesprawiedliwe jest to, że tak źle wiedzie nam się w życiu w porównaniu z innymi
 • Myślenie, że zostaliśmy niesprawiedliwie potraktowani przez życie
 • Myślenie, że mamy pecha
 • Myślenie, że jesteśmy gorsi, nieudolni w porównaniu z innymi, do których chcielibyśmy się upodobnić
 • Porównywanie się z innymi, którzy mają więcej niż my
 • Myślenie, że jesteśmy niedoceniani

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Napięcie mięśni
 • Zaciśnięte zęby, usta
 • Rumieńce lub wypieki na twarzy
 • Uczucie zesztywnienia ciała
 • Bóle w żołądku

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Pracowanie o wiele ciężej niż poprzednio
 • Dążenie do tego, aby być coraz lepszym i poprawiać swoją sytuację
 • Unikanie osób

NASTĘPSTWA

 • Zawężenie uwagi
 • Zwracanie uwagi jedynie na to, co mają inni, a my nie
 • Uporczywe rozmyślanie o tym, czego nie mamy
 • Podejmowanie postanowień o zmianie
8 listopada, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • wstręt
 • obrzydzenie
 • awersja
 • niesmak
 • niechęć
 • antypatia

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • obserwowanie lub słuchanie, jak jakaś osoba postępuje w sposób skrajnie obłudny/przymilny
 • słuchanie o przejawach okrucieństwa

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA ODRAZY

 • Przekonanie, że nasze ciało lub jego części są brzydkie
 • Dezaprobata dla innej osoby
 • Skrajna dezaprobata dla siebie lub własnych uczuć, myśli czy zachowań

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • uczucie nudności lub mdłości
 • uczucie ściskania w gardle
 • niechęć do picia lub jedzenia
 • chęć wzięcia prysznica
 • mdlenie

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • zamykanie oczu, odwracanie wzroku
 • mycie, szorowanie, kąpanie się
 • zmiana ubrania, sprzątanie pomieszczeń
 • unikanie jedzenia lub picia
 • zaciskanie pięści
 • marszczenie brwi lub nieuśmiechanie się
 • zły lub nieprzyjemny wyraz twarzy
 • mówienie sarkastycznym tonem

NASTĘPSTWA

 • zawężenie uwagi
 • uporczywe rozmyślanie o sytuacji, która wywołuje w nas obrzydzenie
 • nadwrażliwość na brud
25 października, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • lęk
 • niepokój
 • obawa
 • przerażenie
 • zdenerwowanie
 • napięcie
 • panika
 • martwienie się

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • zagrożenie dla naszego życia lub zdrowia
 • znalezienie się w tej samej syttuacji (lub podobnej), w której coś nam groziło lub zostaliśmy skrzywdzeni w przeszłości bądź też w której zdarzyło się coś przykrego
 • flashbacki
 • znalezienie się w sytuacjach, w których widzieliśmy, że inni byli zagrożeni lub zostali skrzywdzeni
 • cisza
 • znalezienie się w nowej lub nieznanej sytuacji
 • przebywanie samemu
 • przebywanie w ciemnościach
 • przebywanie w tłumie
 • wyjście z domu
 • występowanie przed innymi

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA STRACHU

 • Przekonanie, że możemy umrzeć lub umieramy
 • Przekonanie, że możemy zostać zranieni lub skrzywdzeni
 • Przekonanie, że możemy stracić coś cennego
 • Przekonanie, że ktoś może nas odrzucić, skrytykować
 • Przekonanie, że porażka jest możliwa, oczekiwanie porażki
 • Przekonanie, że możemy stracić kogoś ważnego
 • Przekonanie, że jesteśmy bezradni lub tracimy poczucie kontroli

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • duszności
 • szybkie bicie serca
 • uczucie dławienia się, ściśnięte gardło
 • napięte mięśnie, skurcze
 • zaciśnięte zęby
 • chęć krzyczenia lub wołania
 • uczucie mdłości
 • marznięcie, uczucie wilgotnej skóry
 • chęć ucieczki lub uniknięcia czegoś

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • uciekanie
 • pośpieszny bieg, chód
 • ukrywanie się lub unikanie tego, czego się boimy
 • nerwowe, pełne lęku wypowiedzi
 • błaganie lub wołanie o pomoc
 • mówienie mniej lub zamilknięcie
 • krzyk
 • nieruchome spojrzenie
 • zastygnięcie w bezruchu
 • płacz
 • dygotanie lub drżenie
 • łamiący się lub drżący głos
 • pocenie się
 • biegunka, wymioty
 • gęsia skórka

NASTĘPSTWA

 • zawężenie uwagi
 • nadwrażliwość na zagrożenie
 • utrata zdolności skupienia się, dezorientacja lub oszołomienie
 • utrata kontroli
 • wyobrażenie sobie możliwości większej straty lub porażki
 • izolowanie się
 • uporczywe rozmyślanie o innych groźnych sytuacjach
24 października, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

SYNONIMY

 • złość
 • zdenerwowanie
 • wzburzenie
 • oburzenie
 • rozdrażnienie
 • irytacja
 • frustracja
 • wściekłość
 • furia
 • wrogość
 • mściwość

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • niespełnienie się naszych oczekiwań
 • fizyczny lub emocjonalny ból

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO GNIEWU

 • przekonanie, że zostaliśmy potraktowani niesprawiedliwie
 • obwinianie
 • przekonanie, że “powinno” być inaczej niż jest
 • uporczywe rozmyślanie o zdarzeniu, które najpierw uruchomiło gniew

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • napięcie mięśni
 • zaciśnięte zęby
 • zaciśnięte pięści
 • rumieńce/wypieki na twarzy
 • uczucie, jakbyśmy mieli zaraz wybuchnąć
 • niemożność powstrzymania łez

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • fizyczne lub werbalne atakowanie
 • robienie agresywnych lub grożących gestów
 • głośne chodzenie, tupanie, trzaskanie drzwiami
 • wychodzenie
 • mówienie w sposób głośny, sarkastyczny
 • używanie wulgaryzmów lub przeklinanie
 • krytykowanie lub narzekanie
 • zaciskanie pięści
 • marszczenie brwi, nieuśmiechanie się
 • płacz
 • rumieńce lub wypieki na twarzy

NASTĘPSTWA

 • zawężenie uwagi
 • zwracanie uwagi tylko na sytuację, która wywołuje w Tobie gniew
 • uporczywe rozmyślanie o sytuacji, która wywołuje w nas gniew lub o sytuacjach z przeszłości
 • wyobrażanie sobie przyszłych sytuacji, które wywołają w nas gniew