Aleksandra Radomska

Aleksandra Radomska

Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszam do kontaktu: 790-250-587

Nazywam się Ola Radomska, jestem psychologiem, terapeutą dialektyczno – behawioralnym (DBT) w trakcie certyfikacji.

Specjalizuję się w pracy z nastolatkami i młodymi dorosłymi z dysregulacją emocji, m.in. borykającymi się z zaburzeniem osobowości borderline, lękiem, depresją, trudnościami w radzeniu sobie z emocjami (wstyd, złość) i w relacjach, a także przejawiającymi zachowania impulsywne, tj. samookaleczenia czy uzależnienia.

W Centrum Amygdala prowadzę terapię DBT, a także psychoterapię w nurcie poznwczo-behawioralnym (CBT).

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Humanistyczno – Społecznym SWPS w Warszawie na kierunku: Psychologia. Obecnie szkolę się z zakresie terapii dialektyczno – behawioralnej pod okiem dr Alana Fruzzettiego z McLean Hospital przy Harvard Medical School oraz dr Armidy Fruzzetti, a także biorę udział w 4-letnim szkoleniu w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej (CBT) w AMiE w Warszawie.

Odbywałam staż kliniczny w Wojewódzkim Zespole Lecznictwa Psychiatrycznego w Olsztynie na oddziale Terapii Uzależnienia od Alkoholu. Obecnie pracuję w wyżej wymienionym szpitalu w Zespole Leczenia Środowiskowego, gdzie prowadzę diagnostykę i pracę terapeutyczną.

Pracuję również w Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce k. Olsztynka, gdzie prowadzę ocenę i stymulację funkcji poznawczych oraz wspieram dzieci i rodziców w radzeniu sobie z chorobami somatycznymi związanymi z układem ruchu (m.in. wsparcie psychologiczne w procesie leczenia gorsetem ortopedycznym typu Cheneau).

Ukończyłam szkolenie dla liderów programu Family Connections organizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Dialektyczno – Behawioralnej we współpracy z National Education Alliance for Borderline Personality Disorder.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej im. Prof. Bizonia (PTTPB) oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno – Behawioralnej (PTDBT).

Swoją pracę poddaję superwizji, a także uczestniczę w cotygodniowych spotkaniach zespołu konsultacyjnego w duchu dialektyczno – behawioralnym.

 

ARTYKUŁY:

FAQ-PSYCHOTERAPIA

PSYCHOTERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

TERAPIA ACT

 

 

departments: Psycholog, Psycholog Dziecięcy, Psychoterapeuta