Aleksandra Jerzmanowska

Aleksandra Jerzmanowska

Nazywam się Aleksandra Jerzmanowska. Jestem doktorem psychologii, diagnostą, trenerem oraz terapeutą. Tytuł magistra psychologii uzyskałam w 2007 roku, zaś doktorat z psychologii obroniłam w 2018 roku na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Certyfikat trenera umiejętności psychologicznych uzyskałam w 2009 r. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA.

W latach 2013-2018 pracowałam jako wykładowca na Uniwersytecie SWPS w Warszawie. Czas pomiędzy uzyskaniem stopnia magistra a rozpoczęciem studiów doktoranckich poświęciłam na zdobywanie doświadczania jako psycholog praktyk w szeregu organizacji. Pracowałam m.in. dla Polskiej Akcji Humanitarnej , Polsko- Amerykańskiej Fundacji Wolności oraz Fundacji Itaka-Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych (2009-2011). W Fundacji ITAKA udzielałam wsparcia i pomocy psychologicznej osobom w głębokim kryzysie życiowym (rodzinom osób zaginionych, osobom w głębokiej  depresji , rodzicom po stracie dziecka).

W Centrum Amygdala zajmuję się:

 1. Diagnozą kliniczną,
 2. Badaniami psychologicznymi kierowców,
 3. Terapią dorosłych, dzieci i młodzieży
 4. Wsparciem psychologicznym w trudnych sytuacjach życiowych,
 5. Doradztwem zawodowym

Prowadzę również szkolenia i warsztaty motywacyjne, podnoszące umiejętność wyznaczania i osiągania celów, przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu, redukcji napięcia oraz szeroko rozumianego samo-rozwoju. Diagnozę, pomoc psychologiczną oraz terapię prowadzę zgodnie z podejściem integracyjnym, humanistycznym oraz z wykorzystaniem metod terapii narracyjnej.

Specjalizuję się w diagnozie :

 • osobowości i temperamentu,
 • zaburzeń ze spektrum autyzmu (ASD), takich jak problemy w zakresie umiejętności komunikacyjnych, deficyty uwagi, trudności w kontaktach z rówieśnikami i z dorosłymi
 • ADHD i zaburzeń współwystępujących, takich jak zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze
 • poziomu inteligencji,
 • kompetencji społecznych,
 • funkcjonowania emocjonalnego,
 • predyspozycji zawodowych,
 • problemów szkolnych i rozwojowych.

Wykonuję  kompleksowe diagnozy psychologiczne łącząc informacje z rozmowy, wywiadu oraz obserwacji z wynikami najnowszych testów psychologicznych (m.in. ASRS, Conners 3 Test2Drive, NEO-FFI, EPQ-R, NEO-PI-R, Wechsler , APIS-Z, Test Bentona, FCZKT-R ).

Na konsultację psychologiczną warto zgłosić się  m.in. w sytuacji :

 • rozstania z partnerem, separacji, rozwodu,
 • trudności w nawiązywaniu lub utrzymaniu bliskich relacji,
 • trudności w relacjach z bliskimi (partnerem, dziećmi, rodziną),
 • zdrady w związku,
 • samotności,
 • śmierci bliskiej osoby,
 • utraty pracy,
 • problemów materialnych,
 • choroby własnej lub bliskich

Wspieram rozwój zawodowy oraz osobisty zarówno w ramach indywidualnego doradztwa jak i w ramach zajęć grupowych dla młodzieży i osób dorosłych. Sporządzam indywidualne profile osobowościowe, na podstawie sprawdzonych i rzetelnych narzędzi psychologicznych, określam predyspozycje , mocne i słabsze strony  pod kątem rozwoju zawodowego, wyboru kierunku edukacji, planowania ścieżek kariery, rozwoju, awansu i zmiany. Specjalizuję się również w warsztatach dla młodzieży szkolnej dotyczących wyboru studiów i ścieżki zawodowej.


Osoby zainteresowane umówieniem terminu konsultacji zapraszamy do kontaktu: 535-021-194

departments: Doradca Zawodowy, Psycholog, Psycholog Diagnosta, Psycholog Dziecięcy