Cennik

W centrum “Amygdala” przyjmujemy płatność kartą i mamy możliwość wystawienia faktury. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu: 790-250-587


Psychotechnika-badanie psychologiczne kierowców
Badania kierowców pojazdów służbowych B, B+ E,
( przedstawiciele handlowi) (psychotechnika)
150 zł
Badania kierowców zawodowych (psychotechnika): B,  C, C+ E, D, D+ E  150 zł
Kandydaci na kierowcę zawodowego (psychotechnika): B, C, D, E, T  150 zł
Badania kierowców pojazdów uprzywilejowanych (psychotechnika)  150 zł
Badania instruktorów nauki jazdy i egzaminatorów (psychotechnika)   150 zł
Badania kierowców rajdowych, pilotów w celu uzyskania lub przedłużenia licencji (psychotechnika)   150 zł
Odzyskiwanie uprawnień (badania psychologiczne):
Po przekroczeniu 24 punktów karnych (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Po spowodowaniu wypadku (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Za jazdę pod wpływem alkoholu lub substancji psychoaktywnych (psychotechnika+wywiad) 150 zł
 Popełnienie dwóch wykroczeń drogowych w okresie próbnym (psychotechnika+wywiad) 150 zł
Badania psychologiczne dotyczące pozwolenia na broń:
Pracownik ochrony fizycznej starający się o wpis 200 zł
Pracownik ochrony fizycznej posiadający wpis 200 zł
Pracownik zabezpieczenia technicznego 200 zł
Badanie na stanowisko inspektora transportu drogowego 200 zł
Badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń np.broń gazowa, myśliwska, sportowa 250 zł
Badanie okresowe osoby ubiegającej się o broń (ponownie) 200 zł
Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego, prokuratora, kuratora, komornika, syndyka 200 zł
Badanie na stanowisko pracownika Straży Miejskiej 200 zł
Przechowywanie materiałów wybuchowych do użytku cywilnego 160 zł
Kandydaci lub posiadający licencję detektywa 240 zł
Medycyna pracy (badania lekarskie i psychologiczne)
Badanie psychologiczne operatorów wózków widłowych i akumulatorowych+orzeczenie psychologiczne 100 zł
Badanie psychologiczne operatorów sprzętu ciężkiego (koparek, ładowarek, dźwigów)+orzeczenie psychologiczne 100 zł
Badanie psychologiczne kierowców maszyn drogowych i budowlanych+ orzeczenie psychologiczne 100 zł
Badanie psychologiczne do pracy na wysokości pow. 3 m 100 zł
Badanie lekarskie do pracy na wysokości powyżej 3 m (okulista+neurolog+laryngolog+lekarz medycyny pracy) 300 zł
Widzenie zmierzchowe/olśnienie (konsultacja) 50 zł
Pomiar widzenia głębi (steroskopia) (konsultacja) 30 zł
Wizyta u lekarza medycyny pracy+orzeczenie 150 zł
Badanie lekarskie kierowców zawodowych (art. 43) C, C+E, D, D+E+ okulista+orzeczenie lekarskie 280 zł
Badanie lekarskie kierowców kwalifikacja lub przedłużenie ważności  prawo jazdy okresowego: kategorii A, B, E, C, D, T (art. 75 do tzw. nr PKK)+orzeczenie 200 zł
Badanie lekarskie kierowców: Transport drogowy (art. 43): Kat B. C, C+E, D , D+E+okulista +orzeczenie 280 zł
Badanie lekarskie kierowców przedłużenie prawo jazdy+orzeczenie 200 zł
Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych (po uprzednich badaniach na tzw. “nosicielstwo”) 100 zł
Badanie lekarskie studentów lub uczniów szkół ponadgimnazjalnych (wstępne/okresowe) 100 zł
Konsultacje psychologiczne, psychiatryczne, psychoterapia
Konsultacja psychologiczna 60 min (psycholog) 150 zł
Konsultacja psychiatryczna- pierwsza wizyta (psychiatra) 250 zł
Konsultacja psychiatryczna-kolejne wizyty (psychiatra) 200 zł
Sesja psychoterapeutyczna 50 min (psychoterapeuta CBT, DBT) 150 zł
Sesja psychoterapeutyczna 50 min (psychoterapia Gestalt) 180 zł
Psychoterapia online (skype) sesja 50 min 150 zł
Terapeuta EMDR sesja 60-90 min 200 zł
Terapia par/rodzinna 90 min 300 zł
Diagnoza psychologiczna
Sesja diagnostyczna 60 min (psycholog dyplomowany diagnosta) 200 zł
Test:SCID-1- 300zł

SCID-5-300zł

CISS/STAI 50 ZŁ
IVE 80 ZŁ
CATTEL/(CTT) KOLOROWY TEST POŁĄCZEŃ/EPQ-R/FCZKT/RAVEN/ROTTER/KKS/KWESTIONARIUSZ POCZUCIA STRESU (KPS)   100 ZŁ
NEO-PI-R/SPR/(TKR) TEST KOMPETENCJI RODZICIELSKICH 150
BIP BOCHUMSKI INWENTARZ OSOBOWOŚCIOWYCH WYZNACZNIKÓW PRACY 200 ZŁ
Psychotesty elektroniczne Cena ind.
Psychological test in English – 200% of the basic fee
Opinia psychologiczna od 300 zł
MMPI-2 (wywiad+test +diagnoza) 400 zł+opinia 100 zł str.
SCID-1, SCID-5 (wywiad+test +diagnoza) 300 zł+opinia 100 zł str.
WECHSLER (dorośli/młodzież) (test +diagnoza) 350 zł
Całościowa diagnoza inteligencji wraz z opinią 700 zł
Całościowa diagnoza osobowości wraz z opinią 700 zł
Całościowa diagnoza neuropsychologiczna wraz z opinią 800 zł
Psycholog sądowy
Konsultacja indywidualna 60 min (psycholog) 200 zł
Psychotesty papier ołówek 1 szt. od 50 zł
Konsultacja pary lub rodzic dziecko 60 min 200 zł
Opinia psychologiczna od 500 zł
Psychotraumatolog– diagnoza i terapia traumy
Konsultacja psychotraumatologiczna do 90 min 200 zł
Sesja diagnostyczna do 90 min 200 zł
Testy i kwestionariusze psychologiczne od 70 zł szt.
Terapia PTSD metodą PE (do 120 min) 200 zł
Terapia PTSD metodą Narracyjną (do90 min) 200 zł
Terapia Eklektyczna BEEP  (60-70 min) 200 zł
Badanie potencjału osobistego metodą FACET5 wraz z sesją 90 min 900 zł
Inne badania z zakresu medycyny pracy
konsultacja okulistyczna (medycyna pracy/kierowcy) 80 zł
konsultacja neurologiczna (medycyna pracy/kierowcy) 80 zł
konsultacja laryngologiczna (medycyna pracy/kierowcy) 80 zł
pomiar poziomu glukozy (z palca) 15 zł
Badanie EKG 30 zł
spirometria 30 zł
holter ciśnieniowy (1 dzień)- wypożyczenie 100 zł
holter EKG 120 zł
audiometria 40 zł
pomiar ciśnienia krwi/tętna gratis
pomiar masy/wzrostu gratis
Badanie lekarskie i psychologiczne uczniów szkół ponadgimnazjalnych w których będzie przeprowadzany kurs na prawo jazdy ( badanie zawiera: zaświadczenie o braku przeciwskazań do podjęcia nauki+ konsultację okulisty, badanie psychologiczne+ orzeczenie do numeru PKK) 100+80+150+200=530zł

„Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ZDROWIA z dnia 8 lipca 2014 r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy
§ 13. Opłata za: 1) badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu – wynosi 150 zł”

Na badanie psychotechniczne należy zabrać:
  • dokument tożsamości
  • okulary lub soczewki
  • skierowanie od pracodawcy lub
  • lekarza medycyny pracy ( dotyczy pracowników )

Osoba badana powinna być:

  • wyspana,
  • wypoczęta
  • nie powinna spożywać alkoholu ani substancji psychoaktywnych na 24 godziny przed badaniem
  • w przypadku złej kondycji w dniu badania np. choroby, badanie może zostać przerwane a następnie powtórzone w terminie do 2 tygodni