Badania Wysokościowe

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Wykonujemy badania lekarskie i psychologiczne potrzebne do pracy wymagającej szczególnej sprawności psychoruchowej w tym pracy na wysokości powyżej 3 metrów.

Dotyczy to wielu różnych stanowisk, gdzie potrzebne są niespecyficzne zdolności psychoruchowe pozwalające w sposób bezpieczny wykonywać pracę.

Badanie psychologiczne i lekarskie

  • widzenia w mroku (widzenia zmierzchowego)
  • wrażliwości na olśnienie (adaptacji po olśnieniu)
  • widzenie kontrastu
  • widzenie barw
  • widzenia obuocznego (widzenia stereoskopowego)
  • badanie ogólnej sprawności psychoruchowej
  • badanie na równoważni
  • do pracy na wysokości

Badanie widzenia w mroku i adaptacji po olśnieniu zleca się niekiedy kierowcom, którzy stosunkowo niedawno przechodzili pełne badanie psychologiczne do kierowania pojazdem. W takiej sytuacji lekarz decyduje jedynie o powtórzeniu krótkiej sekwencji badań i na tej podstawie „aktualizuje” wcześniejsze badanie.

Badanie kończy się wydaniem zaświadczenia o poziomie sprawności psychoruchowej niezbędnej do pracy na określonym stanowisku.

Psycholog w zaświadczeniu nie określa terminu ważności badania, ale może to zrobić na życzenie badanego lub jego pracodawcy, lekarz medycyny wydaje orzeczenie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości powyżej 3 m ( na okres do 3 lat).


PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy
Rozporządzenie .Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30. 05.1996 r. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracowników
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów dokumentacji badań i orzeczeń psychologicznych