Terapia eklektyczna BEPP

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychotraumatologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Krótkoterminowa eklektyczna psychoterapia PTSD (BEPP) stworzona została specjalnie do leczenia zaburzenia po stresie traumatycznym. Skuteczność terapii BEPP potwierdziły cztery randomizowane badania (Gersons e.a. 2000; Lindauer e.a. 2005; Schynyder e.a. 2011, Nijdam e.a. 2012).

Terapia początkowo oparta była na pionierskiej pracy Horowitza (1976), który opisał symptomy PTSD jako dwufazowe, następujące po sobie na przemian doświadczenia i unikania traumatycznych wspomnień.

Terapia BEPP oparta jest na ścisłym protokole obejmującym 16 cotygodniowych sesji, podczas których terapeuta skupia się na psychoedukacji, technikach relaksacyjnych, ekspozycji wyobrażeniowej, integracji. Część technik zaczerpnięta jest z terapii poznawczo-behawioralnej np. zadania pisemne, listy, pozostałe techniki zaczerpnięte są z terapii narracyjnej, psychodynamicznej lub poznawczej. Terapia kończy się symbolicznym “rytuałem pożegnania” podczas którego pacjent “odwraca się i kieruje wzrok na przyszłość”.