KONTRAKT TERAPEUTYCZNY

Wymogiem rozpoczęcia psychoterapii jest zgoda za równo ustna, jak i pisemna na warunki kontraktu terapeutycznego. Poniżej kontrakt, z którego korzystamy w CENTRUM PSYCHOLOGICZNO-MEDYCZNYM AMYGDALA MICHAŁ DOLISTOWSKI.