FAQ-EMDR

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

CZYM JEST TERAPIA EMDR?

Terapia EMDR jest metodą, zapewniającą wyniki w przeciągu kilku tygodni. Terapia ta pomaga w leczeniu traum oraz zaburzenia stresowego pourazowego PTSD. Wiele badań wskazuje jej skuteczność w leczeniu weteranów wojennych, ofiar klęsk żywiołowych (huragan, pożar, powódź). Badania wykazały, że ten rodzaj leczenia jest nie tylko najskuteczniejszym sposobem leczenia PTSD, jest pomocny również w leczeniu zaburzeń osobowości, ataków paniki, lęku, fobii, poczucia straty, dysocjacji, zaburzeń somatycznych, a także zaburzeń seksualnych.

NA CZYM POLEGA TERAPIA EMDR?

Terapia EMDR odbywa się w ramach serii sesji opartych na systemie ośmiu faz. Sesje początkowe umożliwiają terapeucie zebranie podstawowych informacji o kliencie, jego problemach oraz wydarzeniach składających się na jego linię życia. Następnie klient zachęcany jest do wizualizacji bezpiecznego miejsca i doświadczenia przebywania w tym miejscu. Odbywa się to w celu umożliwienia klientowi tolerowania ponownego przetwarzana doświadczeń traumatycznych z przeszłości podczas sesji ze zwiększonym stopniem bezpieczeństwa. Klient może zostać poproszony o sporządzenie listy problemów lub urazów, którymi należy się zająć w ramach fazy przygotowawczej terapii EMDR.

Podczas pierwszej fazy klient uczony jest ruchu gałek ocznych, a także sygnału “stop” na wypadek gdyby chciał się zatrzymać w dowolnym momencie. Terapia EMDR wymaga od klienta skupienia się na 4 głównych aspektach urazu:

 • Obraz wizualny, który jest najbardziej niepokojącą częścią doświadczenia traumatycznego
 • Negatywna myśl klienta o samym sobie związana z doświadczeniem traumatycznym
 • Emocje związane z doświadczeniem traumatycznym
 • Lokalizacja emocji związanych z doświadczeniem traumatycznym w ciele

CO MOŻNA LECZYĆ TERAPIĄ EMDR?

Terapią EMDR można leczyć:

 • PTSD
 • lęk, napady paniki, strach, fobie
 • stres
 • żal/stratę
 • traumę dziecięcą
 • przemoc rówieśniczą
 • przemoc fizyczną
 • wykorzystywanie seksualne
 • katastrofy komunikacyjne (wypadki samochodowe)
 • klęski żywiołowe
 • dysregulację emocji
 • zaburzenia somatyzacyjne
 • koszmary nocne
 • depresję poporodową