Kontrakt Diagnostyczny

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Kontrakt  jest uznaną przez psychologów formą uzgadniania zasad rządzących relacjami pacjent – terapeuta. Ma na celu ochronę interesów tych dwóch osób. Zostaje sporządzony w dwóch egzemplarzach i jest oświadczeniem woli uczestnictwa w diagnozie lub terapii oraz wiedzy z czym ta decyzja się wiąże.

W gabinecie Amygdala stosujemy trzy rodzaje kontraktów:

  • Kontrakt diagnostyczny na badania psychotechniczne i medycyny pracy, obejmuje jednorazowe badanie psychofizyczne, w dniu zawarcia kontraktu.
  • Kontrakt diagnostyczny na tzw. diagnozę psychologiczną (zwierany na pierwszym spotkaniu i obejmujący 3 sesje w trakcie których zbierany jest wywiad, analizowana jest linia życia klienta, badane są sposoby jego funkcjonowania, myślenia, zasoby, rodzaje wsparcia itp. w zależności od potrzeb klient wypełnia testy lub kwestionariusze. Na trzeciej sesji przekazywana jest informacja zwrotna, omawiane są wyniki testów psychologicznych oraz zaproponowane zostaje właściwe do problemów klienta oddziaływanie terapeutyczne. Możliwe jest też zaproponowanie klientowi innego specjalisty ( psychologa/psychoterapeuty lub lekarza psychiatry).
  • Kontrakt terapeutyczny zawierany jest pod dokonaniu diagnozy psychologicznej i ustaleniu celów terapeutycznych z klientem. Zwykle obejmuje okres 16-20 sesji maksymalnie dwa razy w tygodniu po 50 min każda. W gabinecie “Amygdala” proponujemy naszym klientom tzw. terapie krótko lub średnioterminowe skupiając się na rozwiązywaniu konkretnych problemów z jakimi zmaga się klient/pacjent.