Psychoedukacja

W tej zakładce znajdziesz szereg przydatnych informacji odnośnie tego czym jest diagnoza psychologiczna, jakie są rodzaje oddziaływań terapeutycznych i psychoterapii, a także szereg informacji na temat technik relaksacyjnych i wiedzy związanej z dbaniem o zdrowie psychiczne.