WIZYTA ONLINE (SKYPE)

Aby dokonać rezerwacji usługi Wizyta Online (Skype) należy:

1. Przesłać skierowanie z pieczątką firmy (wymagany PESEL lub nr i seria paszportu), w przypadku badań kontrolnych zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia oraz dane do faktury wraz z numerem kontaktowym oraz nazwą Skype użytkownika na adres info@amygdala.pl.

2. Opłacić fakturę przelewową, a po jej opłaceniu przesłać potwierdzenie wpłaty na adres info@amygdala.pl .

3. O wyznaczonej godzinie podejmiemy dwukrotną próbę kontaktu.

4. Po konsultacji zostanie wystawione orzeczenie, skan zostanie wysłany pocztą elektroniczną, a oryginał pocztą tradycyjną w następnym dniu roboczym.