Test Bentona

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

Test służy do badania pamięci i percepcji wzrokowej.

Opis: Test posiada trzy alternatywne, równoległe wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w badaniu czterema alternatywnymi metodami (A, B, C, D). Badany rysuje przedstawione wzory z pamięci lub je przerysowuje.

Polskie badania normalizacyjne przeprowadzono przy użyciu metody A polegającej na natychmiastowym odtwarzaniu z pamięci wzoru oglądanego uprzednio przez 10 sekund. Zastosowano wersje C, D i E testu. Uzyskane wyniki nie pozwoliły na uznanie tych wersji za równoważne.

Rzetelność: Bardzo wysoka zgodność ocen sędziów dla dwóch podstawowych wskaźników (Liczba Poprawnych Odwzorowań, Liczba Błędów Ogółem). Zróżnicowana stabilność określana na podstawie dwukrotnego badania w odstępie trzech tygodni. Niezbyt wysoka zgodność wewnętrzna, choć wyższa dla grup klinicznych niż dla prób pochodzących z populacji ogólnej.

Trafność Istotne korelacje z wynikami Testu Wzrokowo-Motorycznego Gestalt L. Bender; dorośli z grup klinicznych wykonują test istotnie gorzej niż osoby zdrowe, a dzieci upośledzone – gorzej niż ich rówieśnicy z próby ogólnej.

Normy: Dane ogólnopolskie – dla populacji w wieku 5 – 25 lat oraz 55 – 75 lat, osobno dla każdej wersji testu.

Zastosowanie: Diagnoza neuropsychologiczna, badania naukowe.