TEST MATRYC RAVENA

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

Test służy do pomiaru inteligencji ogólnej.

Opis: Test składa się z 60 zadań ułożonych w 5 serii po 12 zadań każda. Zadania mają postać niepełnych wzorów (matryc), a osoba badana ma dobrać brakujący fragment spośród podanych.

Rzetelność: Wysoka zgodność wewnętrzna i stabilność bezwzględna.

Trafność: Istotne korelacje z ocenami szkolnymi oraz z wynikami WISC-R dla populacji dzieci i młodzieży.

Normy: Dla dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 16 lat; dla dorosłych powyżej 16 roku życia (próby ogólnopolskie).

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów selekcyjnych w populacji dzieci, młodzieży i dorosłych reprezentujących przeciętny poziom intelektualny.