Kwestionariusz FCZKT-R

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

Kwestionariusz do diagnozy podstawowych, biologicznie zdeterminowanych wymiarów osobowości, opisujących formalne aspekty zachowania.

Opis: Kwestionariusz ma charakter samoopisowy. Składa się ze 120 pozycji, które są stwierdzeniami wymagającymi od badanego ustosunkowania się w formie odpowiedzi “Tak” lub “Nie”. Pozycje tworzą 6 skal, dotyczących: Energiczności, Skłonności do ciągłego powtarzania pewnych reakcji, myśli, słów, wypowiedzi, Wrażliwości sensorycznej, Reaktywności emocjonalnej, Wytrzymałości i Aktywności. Teoretyczną podstawę kwestionariusza stanowi Regulacyjna Teoria Temperamentu przedstawiona w pracach J. Strelaua.

Rzetelność: Zadowalająca zgodność wewnętrzna wszystkich sześciu skal.

Trafność: Oszacowana m. in. na podstawie związku wyników kwestionariusza z wybranymi wskaźnikami psychofizjologicznymi oraz wynikami innych kwestionariuszy lub testów – badających temperament, osobowość i zdolności poznawcze.

Normy: Normy staninowe, opracowane na podstawie badania próby obejmującej przeszło 4000 osób, podane są dla sześciu grup wieku (15 – 19 lat, 20 – 29 lat, 30 – 39 lat, 40 – 49 lat, 50 – 59 lat i 60 – 80 lat), oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.

Zastosowanie: W poradnictwie zawodowym, wychowawczym, w badaniach naukowych i klinicznych.