RISB-Test Zdań Niedokończonych Rottera

W centrum „Amygdala” zapraszamy na konsultacje do Psychologa Michała Dolistowskiego, który jest dyplomowanym psychologiem diagnostą- certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Osoby zainteresowane umówieniem badań zapraszamy do kontaktu: 790-250-587.

RISB jest narzędziem służącym do oceny nieprzystosowania. Ma trzy wersje: dla dzieci, młodzieży i dla dorosłych.

Opis: Składa się z 40 trzonów, czyli początków zdań, które badany ma uzupełnić.

Rzetelność: Dla wszystkich wersji wysoka jest zgodność ocen sędziów i umiarkowana zgodność wewnętrzna.

Trafność: Dla wszystkich wersji sprawdzona trafność diagnostyczna – wyniki w RISB różnicują osoby uznane na podstawie innych danych za przystosowane od osób nieprzystosowanych. Dla wersji dla dzieci sprawdzona trafność teoretyczna – wyniki w RISB korelują z lękiem, postawami rodzicielskimi, a nie korelują z ocenami szkolnymi.

Normy: RISB znormalizowano dla uczniów VII klas szkół podstawowych (obecnie I klasa gimnazjum) (wersja dla dzieci), dla uczniów III klas szkół ponadpodstawowych (obecnie II klasa szkoły średniej) (wersja dla młodzieży), dla studentów (wersja dla studentów) i dla dorosłych (wersja dla dorosłych). Opracowano także osobne normy dla populacji żołnierzy (wersja dla wojska).

Zastosowanie: Przede wszystkim do celów przesiewowych. Uzyskane rezultaty pozwalają rekomendować RISB w diagnozie indywidualnej, która ma służyć wykrywaniu osób wymagających pomocy psychologicznej oraz dokonywaniu selekcji kandydatów do prac wymagających odpowiedzialności i opanowania. W diagnozie indywidualnej można przeprowadzać analizę jakościową wyników RISB.