Konsultacje psychologiczne

centrum Amygdala dyplomowanym psychologiem diagnostą oraz psychotraumatologiem -certyfikat Polskiego Towarzystwa Psychologicznego- jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Czym jest konsultacja z psychologiem?

Konsultacje z psychologiem,  to doraźna forma pomocy. Jest to najczęściej jedno spotkanie , na którym osoba zainteresowana otrzymuje konkretną  pomoc psychologiczną.

Osoby zgłaszające się na spotkanie z psychologiem często chcą skonsultować:

  • brak wiary w siebie i niskie poczucie własnej wartości
  • stany depresji, stany lękowe
  • problem z uzależnieniami
  • kłopoty w związku, zdrady i rozwód
  • problemy w relacjach z dziećmi, rodziną
  • kłopoty w pracy lub utrata pracy
  • trudna sytuacja życiowa, jak choroba, żałoba, utrata bliskiej osoby

Gabinet psychologiczny, obecność specjalisty psychologa,  terapeuty, poczucie bezpieczeństwa i zrozumienia,  to doskonałe warunki na szukanie odpowiedzi na nurtujące nas pytania. Musimy pamiętać, że znaczenie ma też czas, w jakim zgłaszamy się po pomoc psychologiczną. Im szybciej to uczynimy, tym szanse na osiągnięcie znaczącej poprawy stanu zdrowia są większe.

Konsultacje psychologiczne mają również charakter diagnostyczny. Bardzo często osoby po konsultacji z psychologiem, decydują się na podjęcie psychoterapii.

Jak wygląda konsultacja z psychologiem?

Na spotkaniu pacjent opisuje terapeucie nurtujące go zagadnienie. Jest to luźna narracja, ukierunkowana na przedstawienie jak największej ilości informacji i jak najlepsze nakreślenie zagadnienia. Zawsze na początku spotkania określany jest cel, jaki ma być osiągnięty przez pacjenta we współpracy z psychologiem. Dość często zdarza się, że na osiągnięcie tego celu potrzeba więcej niż jednego spotkania. Porada psychologiczna, która jest produktem końcowym takiego spotkania najczęściej jest rozwiązaniem do którego dochodzi pacjent we współpracy z psychologiem.

Czy podczas konsultacji psychologicznej dokonujemy pełnej diagnozy?

Często do całościowego zdiagnozowania potrzebujemy więcej niż jednego spotkania. Oprócz rozmowy, diagnozę psychologiczną wspomagamy takimi narzędziami jak:

Testy Psychologiczne

Używane przez nas testy to profesjonalne narzędzia psychometryczne, stworzone przez Pracownię Testów Psychologicznych PTP. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, a otrzymane wyniki rzetelne, miarodajne, i trafne.

Wywiad Psychologiczny

To rozmowa mająca swoją strukturę, której celem jest uzyskanie przez osobę udzielającą pomocy psychologicznej, konkretnych informacji potrzebnych do jak najlepszego osiągnięcia celu pacjenta.