CIERPIENIE W UJĘCIU TERAPII ACT

11 lutego, 2021

Zapraszamy na konsultacje psychoterapeutyczne do Aleksandry Radomskiej, psychoterapeutki poznawczo-behawioralnej (CBT)dialektyczno-behawioralnej (DBT) łączącej w swojej pracy techniki terapii Akceptacji i Zaangażowania (ACT). Osoby zainteresowane umówieniem wizyty zapraszamy do kontaktu pod numerem telefonu 790-250-587.

INWENTARZ TWOJEGO CIERPIENIA

SPORZĄDŹ LISTĘ WSZYSTKICH KWESTII, KTÓRE AKTUALNIE SPRAWIAJĄ CI TRUDNOŚĆ. POMIŃ WYDARZENIA ZEWNĘTRZNE LUB SYTUACYJNE NIEZALEŻNE OD TWOICH REAKCJI. LISTA TA POWINNA ZAWIERAĆ WSZELKIE TWOJE MYŚLI, UCZUCIA, WSPOMNIENIA, PRAGNIENIA, DOZNANIA CIELESNE, NAWYKI BĄDŹ SKŁONNOŚCI BEHAWIORALNE, KTÓRE MOGĄ BUDZIĆ TWÓJ NIEPOKÓJ. PO STWORZENIU LISTY WRÓĆ MYŚLAMI DO ZAPISANYCH NA NIEJ SPRAW I ZASTANÓW SIĘ, OD JAK DAWNA STANOWIĄ ONE DLA CIEBIE PROBLEM. ZAPISZ TO. UPORZĄDKUJ ZAPISANE SPRAWY POD WZGLĘDEM SIŁY, Z JAKĄ ODDZIAŁUJĄ NA TWOJE ŻYCIE. NASTĘPNIE ZAPISZ JE PONIŻEJ W NOWEJ KOLEJNOŚCI. NA POCZĄTKU POWINNY ZNALEŹĆ SIĘ TE KWESTIE, KTÓRE STANOWIĄ ŹRÓDŁO NAJMNIEJSZYCH KŁOPOTÓW. NA KONIEC PO PRAWEJ STRONIE LISTY NARYSUJ STRZAŁKI MIĘDZY TYMI KWESTIAMI, KTÓRE SĄ ZE SOBĄ POWIĄZANE.

Ból w ujęciu terapii ACT można podzielić na dwa rodzaje: ból obecności (problemy, które są obecne w twoim życiu i wolałbyś, żeby się skończyły) i ból braku ( ból związany z działaniami w jakie chcielibyśmy się zaangażować, gdyby sprawy w naszym życiu przybrały inny obrót). Przykładem bólu obecności może być lęk społeczny. Lęk odczuwany w sytuacjach towarzyskich, ma charakter rzeczywisty i jest obecny w chwili, w której go odczuwamy. Przykładem bólu braku może być fobia społeczna. Być może cierpiący na nią człowiek wysoko ceni kontakty z ludźmi, ale strach powstrzymuje go przed nawiązywaniem istotnych relacji.

Jeśli próbujesz pozbyć się złych odczuć, takich jak ból, wówczas nietylko doświadczasz ich coraz intensywniej, ale dodatkowo wydarzenia, które wcześniej były neutralne, mogą stać się drażniące. To samo dotyczy skłonności behawioralnych, czyli zachowań, które są zaprogramowane do takiego stopnia, że sama myśl o nich uruchamia łańcuch zdarzeń cielesnych i psychicznych predysponujących nas do zachowania się w zaprogramowany sposób.

ARKUSZ STRATEGII RADZENIA SOBIE

WYPISZ MYŚLI LUB UCZUCIA, KTÓRE PRZYSPARZAJĄ CI BÓLU. W NASTĘPNEJ KOLUMNIE ZAPISZ JEDNĄ ZE STRATEGII, KTÓRĄ WYKORZYSTUJESZ, ABY PORADZIĆ SOBIE Z DANĄ BOLESNĄ MYŚLĄ LUB UCZUCIEM. GDY JUŻ TO ZROBISZ, OCEŃ TĘ TAKTYKĘ W ASPEKCIE CZASOWYM. NAJPIERW ODPOWIEDZ NA PYTANIE, NA ILE OKAZAŁA SIĘ ONA SKUTECZNA W PERSPEKTYWIE KRÓTKOTERMINOWEJ, CZY UZYSKAŁEŚ DZIĘKI NIEJ NATYCHMIASTOWĄ ULGĘ (KOLUMNA TRZECIA). NATOMIAST W CZWARTEJ KOLUMNIE OCEŃ SWOJĄ STRATEGIĘ POD WZGLĘDEM SKUTECZNOŚCI W PERSPEKTYWIE DŁUGOTERMINOWEJ. ZASTANÓW SIĘ, W JAKIM STOPNIU TWÓJ BÓL JEST SPOWODOWANY PRZEZ BOLESNE MYŚLI CZY ODCZUCIA. CZY PODJĘTE PRZEZ CIEBIE ZACHOWANIA ZDOŁAŁY GO ZREDUKOWAĆ NA PRZESTRZENI CZASU? OCEŃ SWOJE KRÓTKO- I DŁUGOTERMINOWE STRATEGIE W SKALI OD 1 DO 5, GDZIE 1 OZNACZA “CAŁKOWICIE NIESKUTECZNA”, A 5- NIEZWYKLE SKUTECZNA”.

DZIENNIK STRATEGII RADZENIA SOBIE

Rejestruj w nim to, co dzieje się w twoim życiu, kiedy przeżywasz psychicznie bolesne chwile. Zarejestruj: okoliczności danej sytuacji, swoje wewnętrzne reakcje (konkretne myśli, uczucia, wspomnienia lub doznania fizyczne), a także konkretne strategie radzenia sobie, z jakich następnie skorzystałeś (odwracanie uwagi, usiłowanie wyjścia z danej sytuacji).

UNIKANIE DOŚWIADCZANIA

Unikanie doświadczania to proces polegający na próbie uniknięcia własnych doświadczeń (myśli, uczuć, wspomnień, doznań cielesnych, skłonności behawioralnych), nawet jeśli może spowodować to długotrwałe problemy behawioralne. Unikanie doświadczania osłabia pozytywne działania.