Emocje: W jak Wstyd

29 grudnia, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587 .

SYNONIMY

 • zażenowanie
 • nieśmiałość
 • zakłopotanie
 • skrępowanie

ZDARZENIA POBUDZAJĄCE

 • Odrzucenie przez ludzi, na których nam zależy
 • Porównanie jakiegoś aspektu siebie lub swojego zachowania ze standardem i uznanie, że nie spełniamy tego standardu
 • Wyśmiewanie
 • Krytykowanie publiczne/ w obecności innej osoby; przypomnienie sobie o publicznej krytyce
 • Odrzucenie lub krytykowanie za coś, za co spodziewaliśmy się pochwały
 • Przeżywanie emocji, które zostały unieważnione
 • Ujawnienie bardzo prywatnego aspektu o nas samych lub o naszym życiu
 • Porażka w czymś, w czym naszym zdaniem jesteśmy (lub powinniśmy być) kompetentni

INTERPRETACJE ZDARZEŃ POBUDZAJĄCE DO UCZUCIA WSTYDU

 • Przekonanie, że inni nas odrzucą (lub odrzucili)
 • Ocenianie siebie jako gorszego, “niewystarczająco dobrego”, nie tak dobrego jak inni; samounieważnienie
 • Porównywanie się z innymi i myślenie, że jesteśmy “przegrani”
 • Przekonanie, że jesteśmy niegodni miłości
 • Myślenie, że jesteśmy ułomni
 • Myślenie, że jesteśmy do niczego
 • Przekonanie, że nasze ciało (lub jego część) jest za duże, za małe lub brzydkie
 • Myślenie, że nie spełniliśmy oczekiwań innych ludzi wobec nas

ZMIANY BIOLOGICZNE I DOŚWIADCZENIA

 • Ból w żołądku
 • Poczucie lęku
 • Chęć skurczenia się lub zniknięcia
 • Chęć ukrycia się lub zasłonięcia twarzy i ciała

FORMY WYRAZU I DZIAŁANIA

 • Ukrywanie zachowanie lub jakiejś cechy przed innymi ludźmi
 • Unikanie osób, które nas skrytykowały
 • Wycofanie; zakrywanie twarzy
 • Ciągłe przepraszanie
 • Opuszczanie wzorku, niepatrzenie na innych
 • Mówienie ściszonym głosem

NASTĘPSTWA

 • Przejawianie impulsywnych zachowań w celu odwrócenia swojej uwagi
 • Depersonalizacja, doświadczenia dysocjacyjne, drętwienie lub wstrząs
 • Izolacja, poczucie wyobcowania
 • Upośledzenie zdolności rozwiązywania problemów