Psychoterapia Poznawcza

5 3 maja, 2020

Osoby zainteresowane psychoterapią poznawczą zapraszamy do psychoterapeutki CBT  Weroniki Molińskiej. Zapisy pod nr tel: 790-250-587

ZAŁOŻENIA

Na terapię poznawczą składają się interwencje poznawczo-behawioralne, które sprawdzają się między innymi w przypadku depresji, lęków, problemów z opanowaniem złości, kłopotów w relacjach. Terapia ta skupia się przede wszystkim na aspekcie poznawczym, czyli na treści, funkcji i formie myśli. Rozwiązania, które stosuje się terapii poznawczej czerpią z technik zakorzenionych w terapii akceptacji i zaangażowania (ACT), terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT), aktywacji behawioralnej i terapii skupionej na współczuciu.

W poznawczym modelu terapii nacisk kładzie się na psychoedukację pacjenta dotyczącą jego fundamentalnych założeń i podejścia wykorzystywanego w terapii. W modelu poznawczym często wykorzystuje się biblioterapię- terapeuci prezentują arkusze informacyjne dotyczące różnych problemów lub zalecają odpowiednie lektury, które mają pomóc pacjentowi w przejściu przez dany proces. Terapia ta ma na celu zadawanie pytań i eksperymenty behawioralne, które pomagają ujawnić, co według pacjenta jest prawdą i jakie nawyki myślowe leżą u źródła jego problemów.

Poznawcza terapia wykorzystuje techniki behawioralne, takie jak planowanie aktywności, ekspozycja, samonagradzanie, tworzenie list z nagrodami, ćwiczenie asertywności. Celem terapii jest pomoc pacjentowi w wypracowaniu technik, które umożliwią mu radzenie sobie z przyszłymi problemami. Jednym z celów terapii jest analiza tego, jak nawyki myślowe negatywnie wpływają na życie pacjenta.

Myśli i przekonania istotne w terapii poznawczej mają charakter emocjonalny- dotyczą naszych emocji, a nie intelektu. Terapia poznawcza zajmuje się zmienianiem emocji. Pomaga ludziom obserwować, zapisywać i zrozumieć, co i jak czują. Terapia poznawcza zajmuje się automatycznymi myślami i przekonaniami dotyczącymi zagrożenia i bezradności, które stanowią podstawowe elementy składowe lęku. Często przynosi trwalsze korzyści w ograniczeniu lęku niż leczenie farmakologiczne.

Terapia poznawcza skupia się na teraźniejszości, ale może brać pod uwagę przeszłe trudne doświadczenia i problemy z dzieciństwa, gdy mają one poważny wpływ na bieżące funkcjonowanie emocjonalne. Bardzo ważną część terapii poznawczej stanowi zmiana zachowania. Ważne jest by ludzie zmieniali swoje zachowanie i inaczej postępowali w reakcji na swój lęk. Wiele istotnych skutków terapii poznawczej pojawia się w trakcie kilku pierwszych sesji. Można oczekiwać pewnej poprawy w ciągu pierwszych 4-6 tygodni trwania terapii poznawczej.

ZADANIA DOMOWE

Jednym ze składników terapii poznawczej są zadania domowe między sesjami. Badania naukowe wykazały, że ludzie, którzy je wykonują, doznają większej poprawy w zaburzeniach lękowych i depresji. Zadania domowe definiuje się jako wszelkie wyraźnie zdefiniowane, ustrukturalizowane działania, które wykonujemy w domu, w pracy albo w swoim środowisku, mające na celu zaobserwowanie, ocenę lub modyfikację swoich myśli i przekonań oraz nieprzystosowawczych zachowań, które charakteryzują lęk. Jedną z najczęstszych przyczyn braku postępów w terapii jest niewykonywanie ćwiczeń domowych.