Uważne Opisywanie

1 13 kwietnia, 2020

centrum Amygdala oferujemy terapię dialektyczno-behawioralną u Aleksandry Radomskiej. Osoby zainteresowane umówieniem wizyty prosimy o kontakt pod numerem: 790-250-587.

OPISYWANIE

Opisywanie polega na wyrażaniu słowami tego, co jest obserwowane. Rozwija zdolność do oddzielenia i odróżnienia spostrzeżeń od pojęć i myśli na temat tego, co obserwujemy. Pozwala na uzyskanie informacji zwrotnych od szerszej społeczności. Dla wielu osób prowadzenie dziennika może być bardzo pomocne w uporządkowaniu zdarzeń, które obserwują w ciągu dnia. Opisywanie i nazywanie emocji pomaga w ich regulacji. Badania obrazowe mózgu wykazują, że kiedy ludzie opisują swoje reakcje emocjonalne, sam akt nazywania emocji zmienia reakcje mózgu. Opisywanie to wyrażanie doświadczeń słowami.

ĆWICZENIA PRAKTYCZNE Z OPISYWANIA

  • Obserwuj, a następnie opisz pierwszą myśl, jaka przychodzi Ci do głowy.
  • Obserwuj, a następnie opisz obraz na ścianie lub przedmiot na stole.
  • Obserwuj dźwięki w pokoju przez kilka minut, a następnie opisz to, co słyszałeś.
  • Obserwuj swoje myśli, tak jakby przesuwały się na taśmociągu. W miarę ich pojawiania się poukładaj je według kategorii opisowych w skrzynkach- np. myśli związane z planowaniem, myśli związane z obawami.