Ekspozycyjna Terapia Narracyjna

21 marca, 2020

W centrum Amygdala Psychotraumatologiem pracującym w nurcie Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej jest Michał Dolistowski. Osoby zainteresowane umówieniem konsultacji zapraszamy do kontaktu tel: 790-250-587 .

Ekspozycyjna Terapia Narracyjna (Narrative Exposure Therapy, NET) jest rodzajem interwencji używanym w leczeniu PTSD. Terapia ta czerpie z założeń behawioralno-poznawczej terapii ekspozycyjnej. W terapii ekspozycyjnej pacjent jest proszony o przypominanie sobie i mówienie o traumatycznych doświadczeniach podczas ponownego przeżywania emocji, wrażeń cielesnych powiązanych z tym doświadczeniem, ale tym razem kładąc nacisk na czas i miejsce zdarzenia. Ekspozycyjna Terapia Narracyjna pomaga pacjentowi przyzwyczaić się do reakcji emocjonalnej wywołanej przez traumatyczne zdarzenie, co w konsekwencji prowadzi do ustąpienia ZABURZENIA LĘKOWEGO. Podczas opracowywania życiorysu danej osoby, wiele pozytywnych wspomnień jest przywracanych. Wspomnienia te stają się wartościowymi narzędziami pomocnymi w dalszym życiu. Jednym z celów Ekspozycyjnej Terapii Narracyjnej jest zmniejszenie objawów PTSD poprzez skonfrontowanie pacjenta ze wspomnieniami traumatycznego wydarzenia.

Ekspozycyjna Terapia Narracyjna:

  • zapewnia aktywną rekonstrukcję autobiograficznej/epizodycznej pamięci
  • to ekspozycja na “gorące miejsca” i aktywacja wspomnienia powiązanego ze strachem, w celu modyfikacji sieci emocjonalnej np uczenie się oddzielania wspomnienia traumatycznego od reakcji emocjonalnej
  • to powiązanie i integracja psychologicznych, cielesnych, poznawczych i emocjonalnych reakcji z jednym czasem, miejscem, kontekstem życia
  • to ponowna poznawcza ocena wzorców zachowania i sposobu myślenia np. zniekształceń poznawczych, automatycznych myśli, przekonań i reakcji oraz ponowna interpretacja poprzez przetworzenie negatywnych, traumatycznych zdarzeń
  • pomaga odtworzyć pozytywne doświadczenia życiowe, dzięki którym pacjent uzyskuje źródło wsparcia