Zespół Aspergera

23 lutego, 2020

Zespół Aspergera (ZA) pojawia się w dzieciństwie i charakteryzuje się trudnościami w codziennych interakcjach społecznych z innymi. Osoba, u której zdiagnozowano ZA wykazuje również powtarzalne zachowania, zainteresowania i działania. Ma problemy z utrzymaniem kontaktu wzrokowego lub stosowaniem odpowiedniej do sytuacji mimiki twarzy.

Osoba z Zespołem Aspergera może prowadzić długie rozmowy jednostronne, nie zauważając braku zainteresowania słuchacza. Osobom z ZA brakuje niewerbalnych umiejętności komunikacyjnych, takich jak kontakt wzrokowy z innymi podczas rozmowy lub brak reakcji na historie innych ludzi. Od 2013 roku ZA jest znany jako łagodna postać zaburzenia ze spektrum autyzmu.

OBJAWY ZESPOŁU ASPERGERA

Osoby dorosłe mogą mieć Zespół Aspergera, ponieważ często nie jest on odpowiednio diagnozowany w dzieciństwie. Według American Psychiatric Association istnieje 5 kryteriów opisujących Zespół Aspergera.

1. Znaczące, ciągłe upośledzenie interakcji społecznych z innymi, czego dowodem są co najmniej dwa z następujących objawów:

 • Znacząca trudność w stosowaniu wielu zachowań niewerbalnych, takich jak kontakt wzrokowy, minimalna mimika twarzy, problemy z postawą ciała i gestykulacją
 • Trudności w nawiązywaniu przyjaźni z innymi dziećmi w tym samym wieku
 • Brak spontanicznego dążenia do dzielenia się radością, zainteresowaniami lub osiągnięciami z innymi ludźmi
 • Brak wyrażania odpowiednich reakcji społecznych lub emocjonalnych na przykład podczas rozmowy lub zabawy z innymi. Na przykład dziecko wykazuje niewielką reakcję na innego dziecko lub nie wykazuje jej wcale.

2. Ograniczone i powtarzające się wzorce zachowań, zainteresowań i działań, na co wskazuje co najmniej jeden z następujących symptomów:

 • Znaczące i obejmujące zaangażowanie na punkcie jednego lub dwóch tematów, które są nietypowe pod względem intensywności tematyki lub skupienia (np pociągi, statystyki baseballu, pogoda)
 • Przestrzeganie określonych rutyn lub rytuałów (np. ustawienie rzeczy na tacy z jedzeniem od najmniejszej do największej)
 • Powtarzające się maniery motoryczne (na przykład trzepotanie lub skręcanie dłoni lub palców lub złożone ruchy całego ciała)
 • Skupienie uwagi na określonych przedmiotach

3. Zestaw objawów powoduje znaczne upośledzenie społecznych, zawodowych lub innych ważnych obszarów funkcjonowania.

4. Nie ma znaczącego opóźnienia w mowie.

5. Nie ma znaczącego opóźnienia w rozwoju poznawczym (umiejętność czytania, matematyka) ani w rozwoju odpowiednich do wieku umiejętności samopomocy, zachowania i ciekawości na temat środowiska w dzieciństwie.

WCZESNE OZNAKI ZESPOŁU ASPERGERA

Popularne opisy wczesnego rozwoju osób z ZA obejmują cechy, które mogą być pomocne we wcześniejszej identyfikacji. Te cechy obejmują:

 • przedwczesność w nauce mówienia
 • fascynację literami i cyframi
 • stworzenie bliskich relacji z członkami rodziny, ale nieodpowiednie relacje lub interakcje z przyjaciółmi i innymi osobami

LECZENIE ZESPOŁU ASPERGERA

Istnieje wiele różnych pomocnych metod leczenia ZA, które pomagają w nauce lepszych umiejętności społecznych i wskazówek komunikacyjnych, aby pomóc w bardziej naturalnej interakcji społecznej.

POMOC PSYCHOLOGICZNA

Idealne leczenie osób z Zespołem Aspergera, to takie, które zmniejsza trzy podstawowe objawy: słabe umiejętności komunikacyjne, powtarzające się rutynowe czynności oraz niezdarność fizyczną. Im wcześniej dziecko zostanie otoczone opieką psychologiczną, tym lepsze będą rokowania związane z jego funkcjonowaniem społecznym.

Skuteczny program leczenia opiera się na zainteresowaniach dziecka, oferuje przewidywalny harmonogram, uczy zadań jako serii prostych kroków, aktywnie angażuje uwagę dziecka w zorganizowane zajęcia i zapewnia regularne wzmacnianie zachowań. Może obejmować trening umiejętności społecznych, terapię poznawczo-behawioralną, leki na współistniejące schorzenia. Indywidualna psychoterapia pomaga w nauce umiejętności społecznych, lepiej wykrywać sygnały społeczne oraz lepiej radzić sobie z emocjami. Ważnymi elementami pomocy psychologicznej są również edukacja i szkolenie rodziców, modyfikacja behawioralna i interwencja edukacyjna.


W centrum “Amygdala” oferujemy diagnozę psychologiczną dzieci, młodzieży i dorosłych. Osoby zainteresowane konsultacją psychologiczną zapraszamy do kontaktu: 535-021-194