Badania Sanitarno-Epidemiologiczne

3 lutego, 2020

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym podlegają:

  • osoby, u których jest podejrzenie wystąpienia choroby zakaźnej
  • uczniowie, studenci, doktoranci kształcący się w kierunku wykonywania prac, przy których wykonywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby podejmujące lub wykonujące pracę, przy której istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby
  • osoby, które w pracy mają styczność z żywnością

Obowiązkiem pracodawcy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy jest skierowanie pracownika na badania profilaktyczne. Obejmują one badanie wstępne, okresowe i kontrolne. Pracownik podlega także obowiązkowym badaniom sanitarno-epidemiologicznym jeśli istnieje możliwość przeniesienia zakażenia lub choroby zakaźnej na inne osoby. Orzeczenie do celów sanitarno-epidemiologicznych wydaje lekarz medycyny pracy.

WAŻNE

Nie obowiązują już przepisy zobowiązujące do posiadania książeczki do celów sanitarno-epidemiologicznych !

WYKONYWANIE BADAŃ

Najpierw przeprowadzane są badania laboratoryjne. Koszty badań pokrywa pracodawca. Jeżeli istnieje konieczność potwierdzenia prawidłowości rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub identyfikacji biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru epidemiologicznego, wyniki badań laboratoryjnych poddaje się weryfikacji. Koszty tej weryfikacji są jednak finansowane z budżetu państwa, a nie przez pracodawcę.

Posted in MEDYCYNA PRACY | Tags: