Kierowca Zawodowy

9 grudnia, 2019

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

KIEROWCA CIĘŻARÓWKI

Kierowca samochodu ciężarowego transportuje towar w określone miejsce, najczęściej w wyznaczonym czasie. Powinien przy tym stosować się do zasad, dzięki którym nie narazi na niebezpieczeństwo ładunku, siebie, ani innych uczestników ruchu drogowego. Do jego obowiązków należy również dbanie o dobry stan techniczny pojazdu.

Mniejsze pojazdy, mieszczące się w kategorii lekkich samochodów ciężarowych są z reguły używane do transportu w ruchu krajowym. Kierowca nie wyjeżdża na kilka dni w trasę, ale często pracuje więcej niż 8 godzin dziennie, w niestandardowych godzinach np. nocnych lub porannych.

Kierowcy ciężkich samochodów spędzają w trasie kilka, a nawet kilkanaście dni. W kabinie samochodowej śpią, wypoczywają, jedzą – konieczność życia w samochodzie to największy minus tego typu pracy. Ze względu na obostrzenia dotyczące czasu pracy kierowców w dłuższe trasy często wyjeżdżają 2 osoby, które się zmieniają.

KTO MOŻE WYKONYWAĆ ZAWÓD KIEROWCY?

Przed podjęciem pracy w zawodzie kierowcy należy ukończyć kurs kwalifikacyjny z zakresu kwalifikacji wstępnej lub kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, zakończony egzaminem sprawdzającym, po którym uzyskuje się świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez wojewodę odpowiedniego ze względu na miejsce szkolenia. Kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. D (kierowcy autobusów) przed 10 września 2008 roku oraz kierowcy, którzy uzyskali uprawnienia kat. C (kierowcy ciężarówek) przed 10 września 2009 roku, muszą ukończyć szkolenie okresowe, po którym uzyskają świadectwo kwalifikacji zawodowej wydane przez Kierownika Ośrodka Szkolenia.

Jedynym dokumentem potwierdzającym spełnienie wymagań do pracy na stanowisku kierowcy jest prawo jazdy z wpisem świadectwa kwalifikacji zawodowej oraz badań psychologicznych i lekarskich. Wszyscy kierowcy zawodowo wykonujący przewóz drogowy, którzy ukończyli szkolenie kwalifikację wstępną lub szkolenie okresowe mają obowiązek wymienić prawo jazdy przed przystąpieniem do pracy na stanowisku kierowcy.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega badaniom lekarskim przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych i do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania lekarskie są wykonywane, z zastrzeżeniem w zakresie i na zasadach określonych w przepisach „Kodeksu pracy”. Zakres badań lekarskich obejmuje ponadto ustalenie istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami.

Badania lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po 60 roku życia – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie lekarskie kierowca ma obowiązek wykonać przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji, a następne dla kierowcy w wieku do 60 lat – w terminie właściwym do ukończenia szkolenia okresowego, jednak nie później niż do wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego. Badania lekarskie wykonują lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców.

Kierowca wykonujący przewóz drogowy podlega również badaniom psychologicznym przeprowadzanym w celu stwierdzenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy. Badania psychologiczne podobnie jak lekarskie są przeprowadzane do czasu ukończenia przez kierowcę 60 lat – co 5 lat, po ukończeniu przez kierowcę 60 lat – co 30 miesięcy. Pierwsze badanie psychologiczne jest wykonywane przed dniem wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej, a następne (kierowca do 60 lat) w terminie do ukończenia szkolenia okresowego, nie później niż do dnia wydania świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie szkolenia okresowego.