Badania Medycyny Pracy

15 listopada, 2019

Osoby zainteresowane umówieniem badań prosimy o kontakt pod numerem: 535-021-194, a także zachęcamy do umówienia wizyty za pomocą TERMINARZA WIZYT.

Pracodawca ma obowiązek skierować pracownika na badania : wstępne, okresowe i kontrolne.

BADANIA WSTĘPNE

Wstępnym badaniom lekarskim podlegają osoby przyjmowane do pracy. Badania wstępne należy przeprowadzić przed dopuszczeniem pracownika do pracy. Badania powinny być wykonane najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika.

BADANIA OKRESOWE

Badaniom okresowym podlegają wszyscy pracownicy. Na to badanie pracownik udaje się w miarę możliwości w godzinach pracy.

BADANIA KONTROLNE

Badania kontrolne wykonują pracownicy w razie zgłoszenia gotowości do pracy po nieobecności w pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni. Badania te mają na celu ustalenie zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku. Na badania kontrolne pacjent przychodzi ze skierowaniem oraz zaświadczeniem od lekarza prowadzącego leczenie, potwierdzającym zakończenie leczenia.

SKIEROWANIE NA BADANIA

Wstępne, okresowe i kontrolne badania przeprowadza się na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie na badania pracodawca wydaje w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje osoba kierowana na badania, a drugi lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne. Skierowanie powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, określenie stanowiska pracy, opis warunków pracy uwzględniający informacje o występowaniu na stanowisku pracy czynników niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia lub czynników uciążliwych, z podaniem wielkości narażenia oraz aktualnych wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

ORZECZENIE LEKARSKIE

Badania profilaktyczne kończą się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym: brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, albo istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne wydaje orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach- jeden osobie badanej i drugi pracodawcy.